Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 29.8.-30.10.2023, UEF

Aika

29.08. – 30.10.2023

Verkko-opinnot ajalla 29.08.2023 – 30.10.2023. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Kirjaudu Moodleen heti opintojakson alkaessa.

Paikka

Etäopetus.

Esitiedot

Osallistuminen ei vaadi aiempaa osaamista. Opinnot ovat kaikille avoimet.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Apulaisprofessori Marja Härkänen, Yliopisto-opettaja Tiina Syyrilä

Suoritustapa

Orientaatioluento verkossa 3 h. Verkko-opetus 132 h: videoluennot, kirjallisuus, oppimistehtävät.
Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Arviointi

Aktiivinen osallistuminen verkko-oppimisympäristössä. Oppimistehtävät hyv/hyl.

Kirjallisuus

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset julkaisut. Muu Moodlessa ilmoitettava oppimateriaali.

– Härkänen M, Haatainen K, Vehviläinen-Julkunen K, Miettinen M. (2021). Artificial intelligence for identifying the prevention of medication incidents causing serious or moderate harm: An analysis using incident reporters’ views. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 9206.

– Härkänen M, Murrells T, Rafferty AM, Franklin BD, Vehviläinen-Julkunen K. (2020). Factors contributing to reported medication administration incidents in patients’ homes – A text mining analysis. Journal of Advanced Nursing, 76(12):3573–3583.

– Kuntaliitto. (2019). Terveydenhuollon laatuopas. https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/1996-terveydenhuollon-laatuopas

– Lehtonen L, Lohiniva-Kerkelä M & Pahlman I. (2014). Terveysjuridiikka. Talentum Fokus, Helsinki.

– Liukka M, Steven A, Vizcaya Moreno F, Sara-aho A, Khakurel J, Pearson P, Turunen, H & Tella S. (2020). Action after Adverse Events in Healthcare: An Integrative Literature Review. Int J Environ Res Public Health, 2020 Jun 30;17(13):4717.

– Mönkkönen K, Kekoni T & Pehkonen A. (toim.). 2019. Moniammatillinen yhteistyö: vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla.

– Roine R & Kaila M. (2014). Hoidon vaikuttavuus on tärkein osa potilasturvallisuutta. Duodecim 130(17), 1740–1741.

– Sahlström M, Partanen P, Azimirad M, Selander T & Turunen H. (2019). Patient participation in patient safety – An exploration of promoting factors. Journal of Nursing Management, 27(1), 84–92. DOI: 10.1111/jonm.12651

– STM. (2022). Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022–2026. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858

– Syyrilä T, Vehviläinen-Julkunen K, Härkänen M. (2021). Healthcare professionals’ perceptions on medication communication challenges and solutions – text mining and manual content analysis – cross-sectional study BMC Health Services Research 21 (1226).

– Wu AW, Shapiro J, Harrison R, Scott SD, Connors C, Kenney L & Vanhaecht K. (2020). The impact of adverse events on clinicians: What’s in a name? Journal of patient safety 16(1), 65-72.

– WHO. (2021). Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 Towards eliminating avoidable harm in health care. https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan

Mahdolliset lainaus- ja kirjallisuuden hankintakulut eivät sisälly opintomaksuun.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen yksittäiselle opintojaksolle tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Infokirje lähetetään osallistujalle sähköpostitse noin 2 viikkoa ennen opintojen alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin opintojakson keston ajan.

Mikäli olet suorittanut opintojakson Potilasturvallisuus 4op aiemmin esimerkiksi hoitotieteen opinnoissa, tätä opintojaksoa ei tarvitse tehdä uudelleen asiakas- ja potilasturvallisuuden opintoihin. Opintojaksosta on kuitenkin haettava korvaavuutta. (Huom! aikaisempi suoritus ei saa olla yli 5 vuotta vanha!) Korvaavuuden käsittely edellyttää aina voimassa olevaa opinto-oikeutta, eli muistathan hakea mahdollista korvaavuutta Itä-Suomen avoimesta yliopistosta ennen kuin opinto-oikeutesi avoimen yliopiston opintoihin päättyy.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään infokirje ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset

07.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen