Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Yritysjuridiikan perusteet 6 op, lv 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on perusopintotasoinen ja se kuuluu Kauppatieteiden perusopintoihin. Opintojakson nimi oli aiemmin Yritysoikeuden perusteet.

Sisältö: Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen).

Aika

07.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää, määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet sekä nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa. Opiskelija osaa myös nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön sekä soveltaa keskeistä lainsäädäntöä yrityksen käytännön toiminnassa esiintyviin oikeudellisiin ongelmiin.

Tämä opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittinen ajattelu, etiikka.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Hanna Savolainen

Suoritustapa

Vapaaehtoiset luennot ja niillä tehtävät harjoitukset, oppimistehtävät ja itsenäinen työskentely sekä kirjallinen kuulustelu.

Voit suorittaa kurssin kokonaan itsenäisesti opiskellen elokuussa 2024 tai kevätlukukaudella 2025. Vaihtoehtoisesti kurssin voi opiskella ohjatusti tammi-helmikuussa 2025. Ns. lisäpistetehtävät ovat tarjolla vain rajoitetun ajan tammi-helmikuussa. Molemmissa vaihtoehdoissa suoritustapana on verkkotentti.

Jos suoritat opintojakson ohjatusti, ilmoittaudu viimeistään 31.12.2024.

Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa. Tentteihin on pakollinen ilmoittautuminen opintojakson Moodlessa 7 päivää ennen tenttiä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lv 2024-2025: pe 30.8. 2024 klo 13-17, pe 21.2.2025 klo 13-17,pe 4.4. 2025 klo 13-17, ti 13.5. 2025 klo 13-17. Viikkotapaamiset pidetään sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla, Viikkotapaamisia ei tallenneta. Tarkista viikkotapaamisten ajankohdat Pepin opinto-oppaasta.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

– Hoppu – Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, uusin painos, luvut 1–17, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.
– Bruun – von Koskull, Työoikeuden perusteet, uusin painos, saatavissa sähköisenä Verkkokirjahyllyssä.
– Luentomateriaali ja harjoitustehtävät. Luentomateriaali ja harjoitustehtävät, saatavissa Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

07.04.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen