Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden sosiologia 5 op, kevät 2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiologian perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sosiologisiin teorioihin ja tutkimuksiin, joiden sisältöinä ovat yhteiskunnalliset erot, eriarvoisuudet ja valtarakenteet sekä niiden ”elämäksi muuttuminen” yksilöiden elämänkuluissa.

Aika

01.01. – 31.05.2025

Esitiedot

Sosiologian perusteet (5 op)

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa sosiologisia teoretisointeja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja valtarakenteiden hahmottamiseen sekä tunnistaa tapoja, joilla eriarvoistavat rakenteet muovaavat yksilöiden elämänkulkua. Opiskelija osaa myös tarkastella analyyttisesti eriarvoisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja suunnistaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta käsittelevän sosiologisen tutkimuskirjallisuuden kentällä.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: kriittistä ajattelua, eettistä ajattelua, yhteiskunnallista vastuullisuutta ja vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Sirpa Lappalainen

Suoritustapa

Lähiopetukseen osallistuminen (luennot 10 t seminaarityöskentely 10 t.), yksilö- ja ryhmätyönä tehtävät oppimistehtävät. Avoimen yliopiston opiskelija voi suorittaa opintojakson esseellä, mikäli hänen ei ole mahdollista suorittaa opintojakso lähiopetukseen osallistumalla. Esseeohjeistus Moodle-oppimisympäristössä. Esseen palautukselle on neljä vaihtoehtoista palautuspäivää kevätlukukaudelle.

Luentokurssi järjestetään kevätlukukaudella 1.4. – 6.5 välisenä aikana. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat halutessaan osallistua luennoille Joensuun kampuksella. Tarkempi aikataulu Pepin opinto-oppaassa (nähtävillä viimeistään elokuussa).

Essee-suoritus, vaihtoehtoiset oppimistehtävien palautuspäivät

Kevät 2025: 28.2., 31.3., 30.4., ja 31.5.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Luentokurssin suoritusta arvioidaan oppimistehtävin. Luennoilla ei ole pakollista läsnäoloa, seminaarityöskentelyssä läsnäolovelvoite on ja aktiivista osallistumista edellytetään.

Mikäli avoimen yliopiston opiskelija ei suorita opintojaksoa luentokurssilla, arvioinnin kohteena on hänen kirjoittamansa essee.

Kirjallisuus

Luentokurssi: Opettajan opintojakson alussa osoittama avoimesti saatavilla olevat tieteelliset julkaisut, opiskelijan omat luentomuistiinpanot.

Essee suoritus: Opettajan opintojakson alussa osoittama avoimesti saatavilla olevat tieteelliset julkaisut.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

27.03.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen