Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vetovoimaisen organisaation johtaminen 5 op, 01.01.2025 – 28.03.2025, UEF

Kuvaus

AjankohtaVerkko-opinnot ajalla 1.1.-28.3.2025.

Luennot: 13.3.2025 klo 9-15, etäosallistuminen, vapaaehtoinen osallistuminen.

Suoritustapa: Tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijat (135 t): Luennot (6 t), luentotallenteet/-diat verkkoympäristössä (8t), oppimistehtävät, verkkokeskustelut, omatoiminen ja ryhmätyöskentely (86 t) sekä kirjallinen kokoava tehtävä (35 t).

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua mahdollisimman pian opintojakson alkaessa. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty: esseekirjoitelma hyv-hyl, ryhmätehtävä hyv-hyl ja aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn hyv-hyl.

Kirjallisuus:

E-kirjat ja materiaalit

Viitala R. (2021). Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. 1. painos. Helsinki: Edita Publishing Oy. Luvut 1-3.

Tieteelliset artikkelit, raportit / Scientific articles, reports:

Ervasti, J., Kausto, J., Leino-Arjas, P., Turunen, J., Varje, P., & Väänänen, A. (2022). Työkyvyn tuen vaikuttavuus. Tutkimuskatsaus työkyvyn tukitoimien työkyky- ja kustannusvaikutuksista. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. Saatavilla www-osoitteessa:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-131-5

Fischer, J. P., & Nichols, C. (2019). Leadership practices and patient outcomes in Magnet® vs. non-Magnet hospitals. Nursing management, 50(5), 26-31.

Prado-Inzerillo, M., Clavelle, J. T., & Fitzpatrick, J. J. (2018). Leadership practices and engagement among magnet® hospital chief nursing officers. JONA: The Journal of Nursing Administration, 48(10), 502-507.

Muu opintojakson aikana ilmoitettu materiaali

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Aika

01.01. – 28.03.2025

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje elokuussa.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

08.12.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 8.12.2024. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 9.12.2024.

• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen