Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vastuullinen taloustiede 2 op, JY

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisuuteen donitsitaloustieteen näkökulmasta. Donitsitaloustiede hahmottelee tulevaisuuden näkymän globaalista taloudesta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää oikeudenmukaisessa ja turvallisessa tilassa, planeettamme kantokyvyn rajoissa. Opintojakso kannustaa pohtimaan miten vastuullisuutta voidaan vahvistaa yksilöiden oman toiminnan, toimintaympäristöjen sekä talouden rakenteiden kautta. Vastuullisuutta pohditaan myös suhteessa taloustieteellisiin teemoihin, kuten talouskasvuun. Opintojakso rohkaisee kriittiseen ajatteluun, tukien vastuullisten ja kestävien ratkaisujen löytämistä taloustieteessä, työelämässä sekä yksilöiden henkilökohtaisilla elämän osa-alueilla.

Aika

14.11.2024 – 31.07.2025

Opetuksen ajankohdat:

To 14.11.2024 klo 17.15-18.45 Verkkotuutorointi

To 21.11.2024 klo 17.15-18.45 Verkkotuutorointi

To 28.11.2024 klo 17.15-18.45 Verkkotuutorointi

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.
Verkkotuutorointi Zoomissa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Ymmärtää planeetan kantokyvyn asettavan rajat toiminnallemme
• Hahmottaa erilaisia käyttäytymistämme ohjaavia tekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen osana vastuullisuutta
• Osaa tulkita yhteiskunnallista keskustelua ja taloudellista analyysiä vastuullisuuden näkökulmasta
• Pystyy arvioimaan omia, työelämän sekä talouden päämääriä kestävyys ja vastuullisuus huomioiden
• Osaa arvioida taloustieteellisiä teemoja vastuullisuuden ja donitsitaloustieteen kautta

Työelämä- ja metataidot

Opintojakso tukee opiskelijan
• Kriittistä, analyyttistä ja systemaattista ajattelua
• Eettistä ja kestävää ajattelua
• Kykyä ideoida, oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta
• Asiantuntijuuden ja aktiivisen toimijuuden kehittymistä
• Luottamusta selvitä epävarmuuden kanssa

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Verkkotuutorinti + oppimistehtävä

Kirjallisuus

Raworth, K. & Pietiläinen, J. (2018). Donitsitaloustiede: Seitsemän tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. Terra Cognita.
Muu kurssin aikana annettu kirjallisuus
Luentotallenteet

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen