Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tytöstä naiseksi 5 op, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Tämä opintojakso kuuluu Sosiologian perusopintokokonaisuuteen (yhteiskuntatieteet).

Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta tyttöjen naisiksi kasvamista ja kasvattamista, erilaisiin tyttöihin ja tyttöyksiin liittyviä normeja, ihanteita, kontrollia sekä tyttöjen suhdetta näihin.

Aika

01.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Sosiologian perusteet (5 op)

Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys tyttötutkimuksesta, sen peruskysymyksistä sekä tytöstä naiseksi kasvamisen tematiikasta.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Taru Ollikainen

Suoritustapa

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodle-ympäristössä syys- tai kevätlukukaudella.

Opintojakson suorittaminen vaatii sosiologian peruskäsitteistön hallintaa sekä itsenäistä ja tutkimuksellista työotetta. Opintojaksolla osa aineistosta kerätään itse, joten sen suorittaminen edellyttää omatoimista perehtymistä opintojakson aihepiiriin. Kurssilla hyödynnetään erilaisia sosiologisia työtapoja, jotka muodostavat mielekkään pedagogisesti suunnitellun opintokokonaisuuden.

Vaihtoehtoisten oppimistehtävien palautuspäivät: kuukauden viimeinen päivä (huom. heinäkuussa jo 30.7.).

Syksy 2024: 31.8., 30.9., 31.10., 30.11., 31.12.

Kevät 2025: 31.1., 28.2., 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.7.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson hyväksytty suoritus koostuu omatoimisesta kirjallisuuteen ja oppimateriaaleihin perehtymisestä sekä oppimistehtävien kirjoittamisesta.

Kirjallisuus

Valitse kolme kirjaa seuraavista:

– Aaltonen, S. Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä, 2006.
– Isotalo, A. Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset, 2015
– Ojanen, K. Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla, 2011.
– Ojanen, K., Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.) Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen, 2011.
– Ristaniemi, H. “Täällä on merkitystä mihin sukuun synnyt, se vaikuttaa kaikkeen.” Historiatietoisuuden muotoutuminen ja merkitykset Suomen saamelaisalueen tyttöjen elämässä, 2023. (kirja löytyy netistä osoitteesta: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526235370.pdf)
– Tormulainen, A. Tyttöenergialla kasvaneet. Postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset, 2018.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

31.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen