Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tilintarkastus 1 6 op, lv 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakso sisältyy Laskentatoimen ja rahoituksen aineopintoihin sekä Laskentatoimen ja yritysjuridiikan aineopintoihin.

Sisältö: Tilintarkastuksen perusteet, yleinen sisältö ja merkitys, tilintarkastusta koskevat säännökset. Tilintarkastajan tehtävät, asema ja vastuu, tilintarkastajan valinta, tilintarkastusmenetelmät. Tilintarkastuksen toteuttaminen, raportointi, tilintarkastajan muut tehtävät sekä tilintarkastus eri yhteisöissä. Yrityksen sisäinen tarkkailu ja tarkastus.

Aika

07.08.2024 – 30.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Tavoite

Tilintarkastus 1 opintojakson suoritettuasi osaat nimetä tilintarkastuksen keskeiset käsitteet eri organisaatioissa, nimetä ja erottaa tilintarkastuksen, yrityksen sisäisen tarkkailun ja sisäisen tarkastuksen tehtävät sekä tunnistaa tilintarkastuksen merkityksen ja sisällön. Lisäksi tunnistat tilintarkastajan tehtävät ja roolin yhteiskunnassa.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Tuomas Honkamäki

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina perehtymällä oppimateriaaliin, tekemällä harjoituksia ja verkkotentin oppimisympäristössä. Opiskelu on täysin itsenäistä.

Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2024-2025: neljä vaihtoehtoista päivää, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

– Tomperi (uusin painos), Tilintarkastus.
– Muu opettajan jakama materiaali.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

17.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen