Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op, kevät 2024

Aika

12.02. – 23.03.2024

Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op

Opettaja Mavi Reales

Opetuspäivät tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin (vk 7-12, ei vk 9)

ti 13.2., to 15.2., la 17.2.
ti 20.2., to 22.2., la 24.2.
ti 5.3., to 7.3., la 9.3.
ti 12.3., to 14.3., la 16.3.
ti 19.3., to 21.3., la 23.3.

tiistaisin klo 17-18.30, lähiopetus, luokka C108
torstaisin klo 17-18.30, lähiopetus, luokka C108
lauantaisin klo 10-11.30, etäopetus, Zoom

Paikka

Lähiopetus Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Etäopetus Zoomissa

Esitiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: espanjan kielen perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot.

Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Tampereen yliopiston avoimen yliopiston kautta / Tampereen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, toimita perusopintojen kokonaismerkinnän sisältävä suoritusote viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä osoitteeseen tiina.laurikainen@phkesa.fi tai avoin@phkesa.fi.

Tavoite

Aineopintovaiheessa syvennetään kielen rakenteiden tuntemusta sekä perehdytään syvemmin kieli- ja kulttuuritietouteen.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

– hallitsee peruskieliopin ja keskeisen sanaston.

– osaa tuottaa espanjan kieltä melkein virheettömästi sekä suullisesti että kirjallisesti ja ymmärtää hyvin erilaisia puhe- ja kirjoitustyylejä.

– osaa tuottaa tieteen ja työelämän keskeisiä tekstejä.

– on tutustunut laajalti espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan

– pystyy analysoimaan espanjan kielen rakenteita kielitieteellisestä näkökulmasta.

– on tutustunut espanjan kielen variaatioon sekä ajallisesti että paikallisesti.

– on tutustunut espanjan kielen didaktiikkaan.

– on oppinut tieteellisen lähestymistavan kielellisiin ilmiöihin.

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Mavi Reales

Suoritustapa

Opintojaksot järjestetään osin lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Emoyliopisto

Tampereen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-3754977

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on 195 euroa.

Ilmoittautumiset

04.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittaudu opintojaksolle ennen opintojakson alkua.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen