Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Espanjan kielen aineopinnot 35 op, alk. helmikuu 2024

Aika

12.02.2024 – 31.07.2025

Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op

Opettaja Mavi Reales

Opetuspäivät tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin (vk 7-12, ei vk 9)

ti 13.2., to 15.2., la 17.2.
ti 20.2., to 22.2., la 24.2.
ti 5.3., to 7.3., la 9.3.
ti 12.3., to 14.3., la 16.3.
ti 19.3., to 21.3., la 23.3.

tiistaisin klo 17-18.30, lähiopetus, luokka C108
torstaisin klo 17-18.30, lähiopetus, luokka C108
lauantaisin klo 10-11.30, etäopetus, Zoom

Espanjan kielioppi II 5 op

Opettaja Mavi Reales

Opetuspäivät maanantaisin ja torstaisin (vk 16-22)

ma 15.4., to 18.4.
ma 22.4., to 25.4.
ma 29.4., to 2.4.
ma 6.5., toinen kerta tällä viikolla ilmoitetaan erikseen
ma 13.5., to 16.5.
ma 20.5., to 23.5.
ma 27.5., to 30.5.

maanantaisin klo 17-18.30, lähiopetus, luokka C108
torstaisin klo 17-18.30, etäopetus, Zoom

Syksyllä 2024

KIE.ES.230 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus 5 op

Maanantaisin ja torstaisin 26.8.-10.10. klo 17-18.30. Yksi lähiopetuskerta ja yksi etäopetuskerta / viikko.

KIE.ES.250 Nykyespanja ja variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti 5 op

Maanantaisin ja torstaisin 28.10.-12.12. klo 17-18.30. Yksi lähiopetuskerta ja yksi etäopetuskerta / viikko.

Keväällä 2025 kolme opintojaksoa. Päättymisaika tarkentuu.

Paikka

Lähiopetus Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Etäopetus Zoomissa

Esitiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: espanjan kielen perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot.

Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Tampereen yliopiston avoimen yliopiston kautta / Tampereen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, toimita perusopintojen kokonaismerkinnän sisältävä suoritusote viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä osoitteeseen tiina.laurikainen@phkesa.fi tai avoin@phkesa.fi.

Tavoite

Aineopintovaiheessa syvennetään kielen rakenteiden tuntemusta sekä perehdytään syvemmin kieli- ja kulttuuritietouteen.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

– hallitsee peruskieliopin ja keskeisen sanaston.

– osaa tuottaa espanjan kieltä melkein virheettömästi sekä suullisesti että kirjallisesti ja ymmärtää hyvin erilaisia puhe- ja kirjoitustyylejä.

– osaa tuottaa tieteen ja työelämän keskeisiä tekstejä.

– on tutustunut laajalti espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan

– pystyy analysoimaan espanjan kielen rakenteita kielitieteellisestä näkökulmasta.

– on tutustunut espanjan kielen variaatioon sekä ajallisesti että paikallisesti.

– on tutustunut espanjan kielen didaktiikkaan.

– on oppinut tieteellisen lähestymistavan kielellisiin ilmiöihin.

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Aineopinnot koostuvat seuraavista jaksoista:

Kevätlukukausi 2024
KIE.ES.210 Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op (vk 7-12)
KIE.ES.220 Espanjan kielioppi II 5 op (vk 16-22)

Syyslukukausi 2024
KIE.ES.230 Espanjan lähihistoria ja kirjallisuus 5 op
KIE.ES.240 Latinalaisen Amerikan lähihistoria ja kirjallisuus 5 op

Kevätlukukausi 2025
KIE.ES.250 Nykyespanja ja variaatio ajallisesti ja maantieteellisesti 5 op
KIE.ES.264 Nyky-Espanjan yhteiskunta ja politiikka
KIE.ES.261 Espanja vieraana kielenä 5 op

(Riippuen kevätlukukauden 2025 aikataulusta, viimeinen opintojakso voi olla myös syyslukukaudella 2025, jolloin opintokokonaisuus ei pääty 31.7.2025 mennessä.)

Opintojaksojen järjestykseen saattaa tulla muutoksia.

Kouluttajat

Mavi Reales

Suoritustapa

Opintojaksot järjestetään osin lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintokokonaisuus alkaa helmikuussa 2024 ja päättyy v. 2025 aikana. Päättymisaika tarkentuu.

Emoyliopisto

Tampereen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050-3754977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu perusopintoihin viimeistään 21.1.2024.

Perusopintokokonaisuuden toteutuminen vahvistetaan ilmoittautuneille 22.1.2024. Mikäli ilmoittautumisia ei tule tarpeeksi määräaikaan mennessä, opintokokonaisuuden järjestäminen perutaan (tai siirretään myöhempään ajankohtaan).

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta on 1300 euroa (sisältää 35 op).

Laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä:
– 1. erä kevät 2024: 325 €
– 2. erä syksy 2024: 325 €
– 3.-4. erät kevät 2025: 325 € + 325 €

Mikäli toivot laskun useampaan erään ilmoita toiveesi erien lukumäärästä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kentässä.

Ilmoittautumiset

04.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisesi maksutta, jos teet sen viimeistään 21.1.2024. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 22.1.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan. Jos osallistuja peruu osallistumisen viimeisen ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alun välisenä aikana perimme 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistuja peruu osallistumisensa koulutuksen alettua peritään koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset