Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Psykologian perusopinnot 25 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, UEF

Kuvaus

Psykologian perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä. Peruspinnoissa tutustutaan psykologian eri osa-alueiden perusteisiin niin kehityspsykologian, persoonallisuuspsykologian, kognitiivisen psykologian, neuropsykologian kuin kliinisen psykologian näkökulmasta.

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Opintojaksojen tarkemmat tiedot aikatauluineen päivitetään mahdollisimman pian.

Aika

01.08.2024 – 31.07.2025

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Psykologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian peruskäsitteet ja teoriat. Hänellä on perustietämys kehityspsykologian keskeisistä käsitteistä ja teorioista elämän eri vaiheissa. Hän tunnistaa kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimuskohteita ja peruskäsitteistöä mm. hermoston toiminnasta, havaitsemisesta ja muistin toiminnasta. Hän osaa kuvata persoonallisuuspsykologian peruskäsitteitä ja teorioita sekä psykologisen tutkimuksen keskeisiä periaatteita, käsitteitä ja eettisiä peruskysymyksiä. Hän tunnistaa myös terveys- ja mielenterveyspsykologian keskeisiä käsitteitä ja teorioita sekä tutustuu erilaisiin mielenterveyden häiriöihin ja mielenterveystyön eri osa-alueisiin.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ovat:

● Kehityspsykologian perusteet 5 op
● Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
● Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
● Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
● Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Suoritustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opiskeluasi tuetaan monella eri tavalla. Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle kattaa kaikki kokonaisuuteen kuuluvat alajaksot.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäiselle opintojaksolle voit tehdä ilmoittautumisen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Muu informaatio

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian opinnot (30 op)

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään vähintään 30 opintopisteen laajuiset psykologian opinnot, jotka voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Opinnot koostuvat psykologian perusopinnoista (25 op) ja yhdestä psykologian aineopintojen pakollisesta 5 opintopisteen opintojaksosta (Sosiaalinen ihminen, Työhyvinvoinnin psykologia, Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä tai Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana).

Mikäli aiot jatkaa opintoja psykologian aineopintoihin, tulee perusopintojen arvosanan olla vähintään 3/5.

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 9 euroa / opintopiste. Hinta on voimassa 30.11.2024 asti. Sen jälkeen hinta on 12 e / op.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

30.04.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen opintokokonaisuudelle maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset