Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen 2 op, JY

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja sen edistämisen moninaisuus
Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä
Yleiset työelämätaidot ja oman osaamisen kehittäminen 

Aika

16.09.2024

Ma 16.9.2024 klo 17.15-18.15 orientaatiotapaaminen (yliopistolta reaaliaikaisesti etänä tai itsenäisesti tallenteena) ja tuutortapaaminen klo 19-20.15 (2t)

Opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivä 31.10.2024.

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
– osaa arvioida omaa osaamistaan ja tunnistaa omia kehittymistarpeita
– osaa kiinnittää huomiota kriittiseen ajattelukykyyn ja akateemisiin opiskelutaitoihin

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikunnan ja hyvinvoinnin käsitteiden moninaisuuteen ja liikunnan rooliin hyvinvoinnin edistämisessä. Kartoitetaan omaa aiempaa osaamistaan ja kehittämistarpeitaan uuden oppimiselle. Opintojakson osana suunnitellaan itselle sopiva opintojen kokonaisuus. Tarkastellaan liikunta- ja hyvinvointikenttää tieteellisen tiedon valossa. Kehitetään akateemisia opiskelutaitoja ja yleisiä työelämätaitoja.

Kouluttajat

Tuutori TtM, KM Kati Heinonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Turun kesäyliopistojen kanssa.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Muu informaatio

Suoritetaan Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden ensimmäisenä opintojaksona.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen