Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, JY

Kuvaus

Haluatko syventää liikunta- ja hyvinvointiosaamistasi tutkitun tiedon valossa? Käytännönläheisiltä opintojaksoiltamme saat työkaluja ja asiantuntijaosaamista, jotka monipuolistavat hyvinvointiosaamistasi. Hyvinvointi kuuluu osaksi jokaisen elämää, ja siten tämä opintokokonaisuus tarjoa arvokasta tietoa oman, läheisen tai asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen.

Liikunnasta ja hyvinvoinnista on paljon tietoa saatavilla, mutta sen luotettavuutta voi olla vaikea arvioida. Nyt Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijat Jyväskylän yliopistosta ovat laatineet sinulle luotettavan tiedon valmiiksi paketeiksi. Osaamisen päivittäminen on virkistävää ja lisäksi kannustavassa ja lempeässä ilmapiirissa voit haastaa itseä ja mennä turvallisesti epämukavuusalueelle. Olet osa opiskelijaryhmää, joka saa tukea osaavilta tuutoreilta ja yliopistonopettajilta.

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuudessa yhdistyvät liikuntabiologinen, liikuntapsykologinen ja valmennuksellinen näkökulma. Opintojen aikana tutustut sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden aikana opit tutkitun tiedon valossa mm. mitä ilmiöitä yleisimmät mittarit meistä todellisuudessa mittaavat, miten saatua tietoa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin tai kunnon edistämisessä sekä saat konkreettisia työkaluja käyttäytymisen muutoksen ohjaamiseen. Lisäksi kehität kriittistä ajattelukykyä ja reflektoit oman osaamisen kehittymistä.

Aika

16.09.2024 – 31.07.2025

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Kohderyhmä

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kokonaisuus sopii liikunta-, terveys- ja hyvinvointialalla työskenteleville, jotka haluavat täydentää ja päivittää aiempaa osaamistaan sekä kaikille muille alasta tai omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

– tunnistaa liikunta-, terveys ja hyvinvointialan monialaisen ja monitaitoisen luonteen sekä omia kehittymistarpeitaan alalla
– osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia liikuntaan ja hyvinvointiin sekä näiden edistämiseen
– ymmärtää tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujia, niiden mittausperiaatteita ja tulosten tulkintaa sekä osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
– osaa arvioida ja kehittää omia työelämätaitojaan kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja

Opintopisteet

15 op

Sisältö

Opinnoissa on sisältöjä liikunnasta ja hyvinvoinnista liikuntabiologisen ja -psykologisen näkökulman kautta.
Opintojaksojen sisällöt tehtävineen ovat vahvasti, mutta samalla helposti käytäntöön sovellettavissa.

LTKY4005 Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen 2 op, JY
LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto 2 op, JY
LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta 3 op, JY
LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet 5 op, JY
LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2 op, JY
LTKY4003 Liikunta ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen 1 op, JY

Kouluttajat

Tuutori TtM, KM Kati Heinonen

Suoritustapa

Opiskelijalähtöiset, monipuoliset ja vaihtelevat suoritustavat (esim. oppimistehtäviä, mielekkäitä monivalintatenttejä, joustavia verkkotenttejä, valmennusharjoittelu)

Tuutorohjaus järjestetään reaaliaikaisesti etäyhteydellä Zoomissa. Osaan ohjauksista on mahdollista osallistua myös Hämeenlinnassa (Korkeakoulukeskuksessa).

Oppimisympäristönä käytetään Moodlea, joka sisältää opiskeluohjeet, luentotallenteet, tehtäväohjeistukset ja keskustelualueet. Moodleen palautetaan kirjalliset suoritukset. Lisäksi orientaatiotilaisuuksia järjestetään Zoomin kautta.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Turun kesäyliopistojen kanssa.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle sähköisellä ilmoittautumislomakkeella viimeistään 2.9.2024. Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisen päätyttyä.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 3.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Hinta

390 € / osallistuja. Kurssimaksu sisältää Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston maksun.

Laskutetaan yhdessä erässä opintojen alussa. Mikäli toivon laskun useampaan erään voit kirjoittaa toiveen erien määrästä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kenttään.

Ilmoittautumiset

02.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset