Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Markkinoinnin johtaminen 6 op, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opintojakso on aineopintotasoinen. Opintojakson voi sisällyttää Markkinoinnin perusopintoihin.

Sisältö: Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi, markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi, markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen, markkinoinnin organisointi ja kontrollointi.

Aika

07.08.2024 – 31.07.2025

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista.

Tavoite

Opintojakson suorittanut opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka, tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn sekä ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista. Opiskelija osaa myös soveltaa markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä toiminnan kehittämiseksi sekä analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen.

Geneeriset taidot: Johtaminen ja kehittäminen, kriittinen ajattelu.

Opintopisteet

6 op

Kouluttajat

Sasu Tuominen

Suoritustapa

Verkkoluennot – ja materiaali, tentti ja harjoitustyö. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina perehtymällä oppimateriaaliin ja palauttamalla oppimistehtäviä. Opiskelu on täysin itsenäistä. Akateeminen opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, hyviä opiskeluvalmiuksia sekä suunnitelmallisuutta. Opintojaksolla on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia, joista valitset itsellesi sopivan. Uusiminen tai korottaminen tapahtuu myös lukuvuodelle määrättyinä ajankohtina. Huomioi suoritusajankohdat opintojen suunnittelussa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuosi 2024 -2025: 1.11.2024, 10.12.2024 (oppimisteht. palatus 31.12), 7.2.2025 (oppimisteh. palautus 28.3), 28.3.2025 (oppimisteht. palautus 30.4 ja 31.7) tentit klo 13-17.

Harjoitustehtävän palautus hyväksytyn tentin jälkeen.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

– Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed. tai uudempi painos
– Materiaali verkkoympäristössä

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje vk 33 ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoin yliopiston perimä yksittäistä opintojaksoa koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

16.02.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.08.2024.

12.08.2024 eteenpäin tehdyissä ilmoittautumisissa voit perua osallistumisen maksutta 7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesi yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 90 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen