Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Liikuntapsykologian perusteet 5 op, JY

Kuvaus

Liikuntapsykologian arvolähtökohdat, keskeiset käsitteet, teoriat ja tehtävät.

Tällä liikuntapsykologian perusopintoihin kuuluvalla opintojaksolla luodaan katsaus liikuntapsykologian eri osa-alueisiin, kuten psyykkisiin taitoihin, ryhmäilmiöihin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tutustutaan alan eettisiin periaatteisiin.

Aika

20.01. – 17.02.2025

Ma 20.1.2025 klo 17.15-18.15 Liikuntapsykologian perusteet opintojakson tapaaminen (tilaisuus tallennetaan) JA tuutortapaaminen klo 18.30-20 (4t)
Ma 27.1.2025 klo 17-19.15 Tuutortapaaminen (3t)
Ma 10.2.2025 klo 17-19.15 Tuutortapaaminen (3t)
Ma 17.2.2025 klo 17.15-17.45 Liikuntapsykologian perusteet opintojakson tapaaminen (ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, huom! tilaisuutta ei tallenneta).

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä 31.3.2025.

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– osaa kuvata liikuntapsykologian tietoperustaa ja arvolähtökohtia.
– osaa käyttää asianmukaisesti liikuntapsykologian keskeisiä käsitteitä.
– osaa eritellä liikuntapsykologian alan toimijoita ja toimintaympäristöjä.
– osaa kuvata liikuntapsykologian alan keskeisiä eettisiä periaatteita ja haasteita.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikuntapsykologian arvolähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin sekä alan eri toimijoihin, toimintaympäristöihin ja eettisiin periaatteisiin.

Kouluttajat

Tuutori TtM, KM Kati Heinonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Turun kesäyliopistojen kanssa.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen