Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen 6 op, 8.1.2025 – 6.4.2025, UEF

Kuvaus

Ajankohta: Verkko-opinnot ajalla 8.1.-6.4.2025.

Luento: 10.2.2025 klo 8-16, etäosallistuminen, vapaaehtoinen osallistuminen

Seminaarit: (pakollinen läsnäolo 100 %)

25.3.2025 klo 8-16, lähi- ja etäosallistuminen, pakollinen läsnäolo 100 %

26.3.2025 klo 8-16, lähi- ja etäosallistuminen, pakollinen läsnäolo 100 %

Suoritustapa: Luentotallenteet (6 h), Luentopäivä (8 h), Seminaaripäivä (8 h) Kirjalliset oppimistehtävät (48 h), omatoiminen ja ryhmätyöskentely (92 h). Pakollinen läsnäolo seminaarissa 100 %.

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson Moodle-alustalle tulee kirjautua mahdollisimman pian opintojakson alkaessa. Kirjautumisohjeet lähetetään opiskelijasähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan hyväksytty/hylätty ja asteikolla 0-5.

Arviointiperusteet: Kirjalliset oppimistehtävät arvosanoilla H – 5 (50 % arvosanasta muodostuu yksilötehtävistä ja 50 % ryhmätehtävästä) Moodlessa kuvatun arviointikriteeristön mukaisesti. 100 % läsnäolo loppuseminaarissa.

Esitietovaatimukset: Hoitotyön johtamisen taustateoriat 5 op ja Vetovoimaisen organisaation johtaminen 5 op. Ilmoittautuminen voidaan hyväksyä jos esitietovaatimusten mukaiset opintojaksot ovat suoritettuna ja suoritus kirjattu Peppiin.

Oppimateriaalit:

Glasky J & Dickinson H (2014) Partnership Working in Health and Social Care. Policy Press, Bristol, UK.

Interprofessional Education Collaborative. (2016). Core competencies for interprofessional collaborative practice. Washington, D.C.: Interprofessional Education Collaborative.

Frankel A, Haraden C, Federico F, Lenoci-Edwards J. (2017). A Framework for Safe, Reliable, and Effective Care. White Paper. Cambridge, MA: Institute for Healthcare Improvement and Safe & Reliable Healthcare.

Kangasniemi M, Hipp K, Häggman-Laitila A, Kallio H, Karki S, Kinnunen P, Pietilä A-M, Saarnio R, Viinamäki L, Voutilainen A & Waldén A. 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018: Valtioneuvoston kanslia.

Väitöskirjat, kirjat ja tieteelliset artikkelit sekä muu opintojakson aikana osoitettu oppimateriaali

Mahdolliset kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Aika

08.01. – 06.04.2025

Opintopisteet

6 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle lähetetään sähköpostilla opintojen infokirje elokuussa.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä opintokokonaisuutta koskeva maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

08.12.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 8.12.2024. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 9.12.2024.

• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen