Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, 16.10.2023–22.4.2024 (erityispedagogiikka)

Kuvaus

Miten kasvatustieteellistä tutkimusta tehdään?
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Opiskelija on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen ja tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Aika

16.10.2023 – 22.04.2024

Verkko-opetus, 16.10.2023 – 22.4.2024

Lukuvuoden Kohti tutkivaa työtapaa -kurssin sisällä on monta kurssia ja suoritusaikataulua. On suositeltavaa noudattaa kunkin kurssin omia aikatauluja, mutta voit myös suorittaa kurssin hitaammassa aikataulussa hyödyntämällä eri kurssien tehtävien palautuspäiviä.

Syksyn 2023 verkkokurssi:
Artikkeliharjoitustehtävien palautus 13.11. klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus 27.11. klo 9.00 mennessä.

Oppimistehtävän palautus 11.12.* tai 26.2. tai 2.4.. tai 22.4.** klo 9.00 mennessä.

Tammikuun 2024 verkkokurssi:
Artikkeliharjoitustehtävien palautus 22.1. klo 9.00 mennessä.

Reflektiotehtävän palautus 5.2. klo 9.00 mennessä.

Oppimistehtävän palautus 26.2. tai 2.4. tai 22.4.** klo 9.00 mennessä.

Helmikuun 2024 verkkokurssi:
Artikkeliharjoitustehtävien palautus 26.2. klo 9.00 mennessä

Reflektiotehtävän palautus 11.3. klo 9.00 mennessä.

Oppimistehtävän palautus 1.4. tai 22.4.** klo 9.00 mennessä.

*Joilla kiire saada todistus jatkohakuja varten
**Viimeinen palautus, EI TÄYDENNYSMAHDOLLISUUTTA MIKÄLI
PALAUTAT ENSI KERTAA TÄSSÄ PALAUTUSLINKISSÄ

Paikka

Verkko-opinnot

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Tutustu opintojakson tarkempiin tietoihin kurssisivujen kautta.

Suoritustapa

Orietaatioluentotallenne + metodikäsitteitä avaavat lyhyet videotallenteet (10-15 kpl), joiden avulla perehdytään opettajan valitsemiin tieteellisiin artikkeleihin (20 h). Soveltavat harjoitustehtävät + reflektio-osuus perustuvat tallenteisiin, kirjallisuuteen ja artikkeleihin (80 h). Verkkopalauteluento. Soveltava numeerisesti arvioitava essee (35 h).

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op -kurssille ei voi ilmoittautua yksittäisenä kurssina Päijät-Hämeen kesäyliopiston kautta. Kyseiselle kurssille yksittäisenä kurssina haluava opiskelijan tulee ilmoittautua opintojaksolle suoraan Helsingin avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautuminen tapahtuu täältä sivulta löytyviltä kurssisivuilta:

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain/kasvatustieteiden-kandiopintoja/erityispedagogiikan-opinnot#erityispedagogiikan-perusopinnot–25-op

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen