Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, lv. 2023-2024, verkko-opinnot, HY

Kuvaus

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja tarvitsevien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Aika

29.08.2023 – 31.07.2024

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2023-2024 aikana. Tutustu aikatauluihin sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät erityispedagogiikaa tieteenalana ja käytännön toimintana. Opinnoissa perehdyt tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Tutustut erityispedagogiseen tukeen ja oppimisen moninaisuuteen.

Lisäksi tutustut erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteisiin teemoihin ja vammaisuuden käsitteeseen sekä inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Saat myös perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuteen sisältyy seuraavat opintojaksot:

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Inkluusio ja tuen tarve 5 op
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Kouluttajat

Tuutorina / opintoryhmänohjaajan toimii KM Kati Heinonen.

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa. Verkko-opiskelun tueksi järjestetään opintoryhmätyöskentelyä eli tuutorointia.

Tuutoroinnin aikataulu (alustava, muutokset mahdollisia):

Syksy 2023: ti 29.8., ti 5.9., ti 26.9., ti 24.10., ti 7.11., ti 28.11., ti 12.12.

Kevät 2024: ti 16.1., ti 13.1., ti 12.3., ti 26.3., ti 16.4., ti 7.5.

Tuutoroinnit klo 17.00 (Zoom)

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 20.8.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuudelle sisältää opintokokonaisuudelle kuuluvat alajaksot.

Osallistujalle lähetetään infokirje sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopiston opetuksen keston ajaksi.

Pidätämme oikeuden opetus-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 495 euroa.

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

27.08.2023 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opiskelijan tulee ilmoittautua opintokokonaisuudelle Helsingin avoimeen yliopistoon kesäyliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Opintomaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/ilmoittautuminen-ja-opintomaksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset