Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta 3 op, JY

Aika

01.10. – 02.12.2024

Ma 21.10.2024 klo 17.15-18.15 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta opintojakson tapaaminen 1 (tilaisuus tallennetaan).
Ma 28.10.2024 klo 17-20.15 (4t) Tuutortapaaminen
Ti 19.11.2024 klo 17-20.15 (4t) Tuutortapaaminen
Ma 2.12.2024 klo 17.15-17.45 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta opintojakson tapaaminen 2 (ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, huom! tilaisuutta ei tallenneta)

Opintojakson tehtävien viimeinen palautuspäivä 31.12.2024.

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
– kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
– nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
– analysoida ja tulkita kehosta mitattua fyysiseen suorituskykyyn ja hyvinvointiin liittyvää tietoa
– soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin.

Kouluttajat

Tuutori TtM, KM Kati Heinonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Turun kesäyliopistojen kanssa.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen