Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kehosta mitattava hyvinvointitieto 2 op, JY

Aika

01.10.2024

Ti 1.10.2024 klo 17-20.15 (4t) Tuutortapaaminen

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– kuvata tavanomaisimpia hyvinvointimuuttujia kuten fyysistä kuntoa, fyysistä aktiivisuutta, unta ja palautumista sekä niiden mittausperiaatteita
– tulkita hyvinvointimittareista saatavaa tietoa
– soveltaa mittareista saatavaa tietoa hyvinvoinnin edistämiseen

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Itsensä mittaamisesta on tullut monelle ihmiselle arkipäivää puettavien laitteiden yleistyttyä. Mittarit ja niiden antamat tulokset eivät itsessään lisää meidän hyvinvointiamme, vaan tietoa on osattava tulkita ja muuntaa itselle sopiviksi hyvinvointiteoiksi. Tämä opintojakso tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja hyvinvointitiedon mittaamisesta, mittaustulosten tulkinnasta ja hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämiseen. Opintojakso rakentuu kolmen mitattavissa olevan, hyvinvointiin yhteydessä olevan pääteeman ympärille:

Fyysinen kunto:
– fyysisen kunnon osa-alueet, kestävyyskunnon arviointi, hapenottokyvyn mittaaminen, voimaharjoittelun seuranta

Fyysinen aktiivisuus:
– liikkumisen suositukset, liikkumisen mittaaminen, liikunnan rasittavuus, energiankulutus

Kuormittuminen ja palautuminen:
– harjoittelun perusperiaatteet, palautuminen ja sykevälivaihtelu, autonominen hermosto, uni, ravitsemus

Kouluttajat

Tuutori TtM, KM Kati Heinonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Turun kesäyliopistojen kanssa.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen