Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, 5 op, HY

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Opiskelija tunnistaa yhteiskuntafilosofian historian keskeiset lähestymistavat ja teoriat. Opiskelija osaa soveltaa yhteiskuntafilosofisia käsitteitä, suuntauksia ja teorioita nykyajan yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin, mukaan lukien globaaliin kysymyksiin.

Aika

01.09.2024 – 31.07.2025

Exam-tentti, avoinna koko lukuvuoden.

Exam-tentit suoritetaan erillisissä exam-tenttitiloissa, joita on eri korkeakouluissa eri paikkakunnilla Suomessa. Opiskelijan tulee itse varata aika exam-tenttiin, lisätietoa exam-tenttipaikoista: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/.

Kohderyhmä

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, jota opetetaan uskonnon sijasta uskontokuntiin kuulumattomille. Helsingin yliopistossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudet on suunniteltu luokan- ja aineenopettajiksi aikoville, mutta ne sopivat myös yleissivistäviksi opinnoiksi.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Exam-tentti, avoinna koko lukuvuoden ajan

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

• Kesäyliopiston perimä maksu 90 euroa.
• Helsingin avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa

Opiskelija vastaa itse tenttimisestä ja kirjallisuuden hankinnasta syntyvistä kuluista.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Helsingin avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Helsingin avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Ilmoittautumiset

31.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Kuuluu kokonaisuuteen