Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opintojaksoja 20-30 op, lv. 2024-2025, verkko-opinnot, HY

Kuvaus

Elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista.

Opinnot koostuvat käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista. Asioita lähestytään pohdiskelevasti ja keskustellen. Tavoitteena on antaa tietoa kulttuurien ja uskontojen merkityksestä ihmisille sekä lisätä eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta.

Elämänkatsomustietoa opetetaan uskonnon sijasta uskontokuntiin kuulumattomille. Helsingin yliopistossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudet on suunniteltu luokan- ja aineenopettajiksi aikoville, mutta ne sopivat myös yleissivistäviksi opinnoiksi kaikille opinnoista kiinnostuneille.

Voit ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille. Opinnot suoritetaan itsenäisesti Exam-tentein ja osallistumalla verkkokursseihin. Opintoihin ei sisälly lähiopetusta.

HUOM!

Voit ilmoittautua opintojaksoille:

– Johdatus tieteenfilosofiaan, 5 op
– Johdatus etiikkaan, 5 op
– Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, 5 op
– Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Seuraavien opintojaksojen toteutuminen selviää myöhemmin:
– Johdatus elämänkatsomustietoon, 5 op, verkkokurssi kesä 2025, HY
– Uskontotieteen perusteet, 5 op, verkkokurssi kevät 2025, HY

Aika

01.09.2024 – 31.07.2025

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Opetuksen aikataulut näet sivun lopussa olevista opintojaksokohtaisista linkeistä. AJANKOHDAT PÄIVITETÄÄN MAHDOLLISIMMAN PIAN!

Esitiedot

Ei edeltäviä opintoja.

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Opinnot koostuvat käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista. Asioita lähestytään pohdiskelevasti ja keskustellen. Tavoitteena on antaa tietoa kulttuurien ja uskontojen merkityksestä ihmisille sekä lisätä eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta.

Elämänkatsomustiedon perusopinnoista voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja valintasi mukaan tai suorittaa kaikki 30 opintopisteen laajuiseen perusopintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot. Voit suorittaa opintoja haluamassasi järjestyksessä.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot ovat:

• FILK-111 Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op (filosofia)
exam-tentti, avoinna koko lukuvuoden

• FILK-112 Johdatus etiikkaan 5 op (filosofia)
exam-tentti, avoinna koko lukuvuoden

• FILK-113 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op (filosofia)
exam-tentti, avoinna koko lukuvuoden

• TUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op (uskontotiede)
verkkokurssi keväällä 2025, TOTEUTUMINEN VARMISTUU MYÖHEMMIN

• YK-218 Asenteet, ideologiat ja kosmologiat 5 op (antropologia)
verkkokurssi keväällä 2025

• EDUET101 Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op (kasvatustiede)
verkkokurssi kesällä 2025, TOTEUTUMINEN VARMISTUU MYÖHEMMIN

Exam-tentit suoritetaan erillisissä exam-tenttitiloissa, joita on eri korkeakouluissa eri paikkakunnilla Suomessa. Opiskelijan tulee itse varata aika exam-tenttiin, lisätietoa exam-tenttipaikoista: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/.

Verkkokurssina suoritettavat opintojaksot ovat aikataulutettu ja tulee suorittaa tietyn aikaikkunan puitteissa. Ajankohdat tarkentuvat.

Suoritustapa

Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Suoritustapoina on Exam-tentit ja verkkokurssit. Exam-tentit voit suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan. Verkkokurssit tulee suorittaa annetun aikataulun puitteissa.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen mahdollista vain yksittäiselle opintojaksoille:

– Johdatus tieteenfilosofiaan, 5 op
– Johdatus etiikkaan, 5 op
– Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, 5 op
– Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 5 op

Tee ilmoittautumisen sivun lopussa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojaksokohtainen hinta on:

• Kesäyliopiston perimä maksu 90 euroa.
• Helsingin avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa

Opiskelija vastaa itse tenttimisestä ja kirjallisuuden hankinnasta syntyvistä kuluista.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Helsingin avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Helsingin avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset