Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus tieteenfilosofiaan, 5 op, HY

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita ja kykenee pohtimaan tieteellisen tiedon luotettavuuden ehtoja.
• opiskelija osaa jäsentää tieteen päämääriä ja pystyy jäsentämään tieteen asemaa yhteiskunnassa.
• opiskelija hallitsee tieteellisen argumentaation, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-vaikutus -päättelyn perusperiaatteet.

Kurssi antaa valmiudet aineopintotason tieteenfilosofian kurssille osallistumiseen.

Aika

01.09.2024 – 31.07.2025

Exam-tentti, avoinna koko lukuvuoden.

Exam-tentit suoritetaan erillisissä exam-tenttitiloissa, joita on eri korkeakouluissa eri paikkakunnilla Suomessa. Opiskelijan tulee itse varata aika exam-tenttiin, lisätietoa exam-tenttipaikoista: https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/.

Kohderyhmä

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, jota opetetaan uskonnon sijasta uskontokuntiin kuulumattomille. Helsingin yliopistossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudet on suunniteltu luokan- ja aineenopettajiksi aikoville, mutta ne sopivat myös yleissivistäviksi opinnoiksi.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Exam-tentti, avoinna koko lukuvuoden ajan

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

• Kesäyliopiston perimä maksu 90 euroa.
• Helsingin avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa

Opiskelija vastaa itse tenttimisestä ja kirjallisuuden hankinnasta syntyvistä kuluista.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Helsingin avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Helsingin avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Ilmoittautumiset

31.05.2025 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Kuuluu kokonaisuuteen