Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus planetaariseen hyvinvointiin 1 op, JY

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen.

Aika

06.02. – 31.07.2025

Opetuksen ajankohta:

To 6.2.2025 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.
Verkkotuutorointi Zoomissa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

• Osaa selittää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen juurisyyt, mekanismit ja mahdolliset seuraukset.
• Osaa pääpiirteissään selittää ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin ja ilmastoon esihistoriasta nykypäivään ja kuvata näiden vaikutusten taustalla olevia yhteiskunnallisia prosesseja, arvoja, normeja ja alueellisia eroja.
• Osaa kertoa mitä planetaarinen hyvinvointi tarkoittaa ja miksi/mihin sitä tarvitaan.
• Osaa perustella monialaisen lähestymistavan merkityksen tutkittaessa kestävyysongelmia.

Opintopisteet

1 op

Suoritustapa

Verkkokurssi + verkkotuutorointi

Kirjallisuus

Opintojakson työtilassa ilmoitettava materiaali.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen