Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus elämänkatsomustietoon, 5 op, verkkokurssi kesä 2025, HY

Kuvaus

OPINTOJAKSON TOTEUTUMINEN EI OLE VIELÄ VARMAA.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää elämänkatsomustiedon aseman ja erityisluonteen suomalaisessa koulujärjestelmässä sekä lasten ja nuorten hyvän elämän, identiteetin ja elämänkatsomuksen etsinnän tukemisessa
• ymmärtää katsomuksellisten käsitteiden luonteen ja osaa eritellä reflektiivisesti ja kriittisesti erilaisia tapoja tarkastella katsomuksellisia kysymyksiä erityisesti sekulaarista näkökulmasta –
• ymmärtää koulun eettiseen ja moraalikasvatukseen liittyvät tavoitteet ja ihmisoikeuskasvatuksen roolin osana katsomusopetusta
• osaa perustella eettisten ajatteluntaitojen ja kulttuurisen lukutaidon opettamisen merkityksen hyvälle elämälle ja kestävälle elämäntavalle
• tuntee elämänkatsomustiedon didaktiikan lähtökohtia, kuten filosofiaa lapsille -ohjelmaa, ja menetelmiä sekä niiden soveltamista käytännön opetuksessa
• osaa hahmottaa elämänkatsomustiedon lukio- ja yliopisto-opetukseen kytkeytyvien tieteenalojen luonnetta ja pääpiirteitä.

Aika

01.05. – 31.07.2025

Opintojakso järjestetään verkkokurssina mahdollisesti kesällä 2025. Aikataulu tarkentuu.

Paikka

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, jota opetetaan uskonnon sijasta uskontokuntiin kuulumattomille. Helsingin yliopistossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudet on suunniteltu luokan- ja aineenopettajiksi aikoville, mutta ne sopivat myös yleissivistäviksi opinnoiksi.

Opintopisteet

5 op

Suoritustapa

Verkkokurssi kesällä 2025

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA MYÖHEMMIN

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

• Kesäyliopiston perimä maksu 90 euroa.
• Helsingin avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa

Opiskelija vastaa itse tenttimisestä ja kirjallisuuden hankinnasta syntyvistä kuluista.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukukausivuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Helsingin avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Helsingin avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Kuuluu kokonaisuuteen