Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdanto vastuulliseen työelämään 2 op, JY

Kuvaus

Opintojakso johdattelee vastuullisuusajatteluun työelämässä. Opiskelija perehtyy vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen peruskäsitteisiin sekä tarkastelee ihmistä vastuullisena toimijana työelämässä. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuuden suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa pohjalta.

Aika

25.09. – 31.07.2025

Opetuksen ajankohdat:

Ke 25.9.2024 klo 17.00-18.00 Aloitusinfotilaisuus verkon välityksellä, saat osallistumislinkin noin viikkoa ennen opintojakson alkamista

To 10.10.2024 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

Ti 22.10.2024 klo 17.00-19.00 Soili Hyvösen verkkoluento

To 24.10.2024 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

To 31.10.2024 klo 17.00-19.00 Soili Hyvösen verkkoluento

To 7.11.2024 klo 17.15-19.30 Verkkotuutorointi

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.
Verkkotuutorointi Zoomissa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• tunnistaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen keskeiset peruskäsitteet ja lähtökohdat
• tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja kiinnostustaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
• arvioida omia osaamistarpeitaan työelämässä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
• tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeita erilaisissa työympäristöissä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen
• tunnistaa työelämän ilmiöiden yhteyksiä globaaleihin haasteisiin sekä ymmärtää näiden monitieteisen luonteen
• tehdä opintokokonaisuuteen liittyviä valintoja oman osaamisen kehittämisen ja työelämän tarpeiden lähtökohdista

Työelämä- ja metataidot

Opintokokonaisuus tukee opiskelijan
• kykyä oppia ja omaksua uutta
• moniammatillisissa ryhmissä toimimista
• itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta
• eettisyyttä ja kestävää ajattelua
• mahdollisuuksien havaitsemista/tunnistamista ja niihin tarttumista
• epävarmuuden ja riskien kanssa selviämistä

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Verkkokurssi + verkkotuutorointi

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen