Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2 op, JY

Kuvaus

Liikuntapsykologian arvolähtökohdat, keskeiset käsitteet, teoriat ja tehtävät.

Tällä liikuntapsykologian perusopintoihin kuuluvalla opintojaksolla luodaan katsaus liikuntapsykologian eri osa-alueisiin, kuten psyykkisiin taitoihin, ryhmäilmiöihin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tutustutaan alan eettisiin periaatteisiin.

Aika

03.03. – 07.04.2025

Ma 3.3.2025 klo 17.15-18.15 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukena opintojakson tapaaminen (tilaisuus tallennetaan)
Ma 10.3.2025 klo 17-19.15 Tuutortapaaminen (4t)
Ma 7.4.2025 klo 17.15-17.45 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukena opintojakson tapaaminen(ennakkoilmoittautuminen Moodlessa, kysymyksiä tehtäviin liittyen, huom! tilaisuutta ei tallenneta) JA Tuutortapaaminen klo 18-19.15 (4t)

Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä 30.4.2025.

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena verkon välityksellä. Tuutorointiin ja orientaatiotilaisuuksiin osallistumiseen tarvitaan nettiyhteydellä oleva tietokone ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Tuutortapaamisia ei tallenneta.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– Ymmärtää hyväksymis- ja omistautumisterapian mallin sekä arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan teoreettiset näkökulmat käyttäytymisen muutoksen tukemisessa.
– Osaa ohjata käyttäytymisen muutosta tukevia psykologisen joustavuuden taitoja.
– Osaa tukea ihmisiä yksilöllisesti hyvinvointikäyttäytymisen muutoksessa.
– Ymmärtää muutosvalmennukseen liittyvän etiikan ja oman ammattinsa rajat, vastuut ja velvollisuudet.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kurssilla tarkoituksena on kehittää hyvinvointialalla, valmennus-, opetus- ja kasvatustehtävissä toimivan ammattilaisen osaamista ihmisen hyvinvointia lisäävän käyttäytymisen tukemisessa.

Hyväksymis- ja omistautumispohjainen sekä arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa valmennuksessa.
Psykologisen joustavuuden taidot: motivaatio- ja estetyöskentely pysyvän muutoksen tukemisessa.
Valmennusprosessin eteneminen.
Valmennusprosessin arviointi.
Valmentajan rooli ja etiikka.

Kouluttajat

Tuutori TtM, KM Kati Heinonen

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja

Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Turun kesäyliopistojen kanssa.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen