Osaamisperusteisuus

Osaamisperusteisuus kesäyliopistoissa

 
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi myös tiedot vapaan sivistystyön opintosuorituksista voidaan merkitä Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Tämä mahdollistaa Vapaan sivistystyön opintopisteytettyjen ja osaamisperusteisesti kuvattujen opintosuoritusten kirjaamisen näkyväksi Oma Opintopolku -palveluun. Sieltä löytyy entuudestaan mm. suoritetut tutkinnot sekä avoimet korkeakouluopinnot. Oma Opintopolku-palvelua ylläpitää Opetushallitus.

Osaamisperusteisuus kesäyliopistossa tarkoittaa, että koulutuskuvauksessa on selkeästi kuvattu opintopisteet, osaamistavoitteet, suoritustavat ja arviointiperusteet. Arvioinnissa käytetään yleisesti asteikkoa hyväksytty / hylätty.

Jokainen kesäyliopisto arvioi itse, mitkä vapaan sivistystyön koulutukset ovat sellaisia, joita voidaan opiskelijan pyynnöstä kirjata suorituksiksi Oma Opintopolku -palveluun. Mahdollisuudesta ilmoitetaan koulutuskuvauksessa ja suostumusta kysytään koulutuksen ilmoittautumisvaiheessa tai sen alkaessa.

Osaamisperusteisuus ja koulutustemme suoritusten näkyminen valtakunnallisessa Oma Opintopolku -järjestelmässä lisää koulutuksellista tasa-arvoa, helpottaa erilaisten opintojen tunnustamista osaksi tutkintoja sekä tekee näkyväksi henkilön laajan opintohistorian ja osaamisen. Osaamisperusteisuuden ulottaminen koskemaan vapaan sivistystyön opintoja vaikuttaakin positiivisesti monen opiskelijamme ura- ja koulutuspolkuun.

Osaamisperusteisuus lyhyesti

  • opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta saada suoritusmerkintä kesäyliopistoissa suoritetuista vapaan sivistystyön opinnoista OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun
  • uudistus koskee kesäyliopistoissa tiettyjä täydennyskoulutuksia ja kieliopintoja
  • kirjaamismahdollisuudesta ilmoitetaan koulutuskuvauksessa sekä tiedotetaan ryhmälle koulutuksen alkaessa
  • omia opintosuorituksia voi tarkastella Oma Opintopolku -palvelussa: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

Lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:
https://okm.fi/koski-ja-osaamisen-tunnistaminen