Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Yritysjuridiikan perusteet 6 op, LUT, kevät 2023 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

09.03.2023 – 31.07.2024

Luennot 24 h + Moodletentti

Torstaisin ja lauantaisin
9.3. ja 11.3.
16.3. ja 18.3.
to klo 16.30-20.15
la klo 9.30-13.15.

Moodletentit:

to 13.4.
ke 24.5.
ke 28.6.

klo 17-20

Paikka

Etäopinnot Zoomin kautta
Tentti Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset piirteet, instituutiot ja käsitteistön sekä yritystoiminnan oikeudelliset lähtökohdat, systematiikan ja sovellettavat lait. Opiskelija saavuttaa myös perusvalmiudet tärkeimpien oikeudellisten ongelmien tunnistamisessa ja yritystoiminnan oikeudellisten rakenteiden, toiminnan ja vastuusuhteiden ymmärtämisessä.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Yksityisoikeuden ja yritystoiminnan peruskäsitteet. Yksityisoikeuden systematiikka, varallisuusoikeuden perusteet, sopimusten ja muiden oikeustointen tekeminen. Edustaminen, vahinkojen korvaaminen, yritysmuodot sekä vero- ja rahoitusoikeuden perusteet.

Kouluttajat

Tutkijaopettaja, KTT Helena Sjögrén

Suoritustapa

– Luennot 16 tuntia
– Tentti

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä

Kirjallisuus

1. Luentomoniste
2. Kari Hoppu & Esko Hoppu : KAUPPA- JA VARALLISUUSOIKEUDEN PÄÄPIIRTEET
Alma Talent | Helsinki 2016
16., uudistettu painos
Juridica-kirjasarjan 31. teos
ISBN: 978-952-14-2517-2
Tämä sähköinen kirja on sisällöltään sama kuin vuonna 2016 ilmestynyt samanniminen kirja (kirjan ISBN 978-952-14-2516-5).
Huom! Kirjaa ei käsitellä kokonaan, vaan erityisesti yritysjuridiikkaan soveltuvat keskeiset asiat.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

200 euroa (jos osallistut vain tälle opintojaksolle)

Ilmoittautumiset

26.02.2023 mennessä

Peruutusehdot

Voit perua osallistumisesi maksutta mikäli teet perumisen viimeistään kurssin alkua edeltävänä päivänä. Mikäli perut osallistumisesi opintojakson jo alettua perimme maksua 50% kurssin hinnasta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon