Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2023-2025

Kuvaus

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n (Story) asettamat kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin. Koulutuksen käynyt voi hakea Storyn jäsenyyttä ja liittyä Dialogiset työnohjaajat – verkostoon.

Koulutuksen järjestää Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Dialogic (www.dialogic.fi). Dialogic on tunnettu ja arvostettu työnohjaajakoulutuksen järjestäjä ja heidän kouluttajansa ovat alan vankkoja asiantuntijoita.

Aika

23.02.2023 – 11.04.2025

2023-2025 (5 lukukautta)

Lähiopetuspäivät:
23.-24.2., 30.-31.3., 4.-5.5., 12.-13.6., 25.-26.8. (Dialogic-seminaari), 12.-13.9., 9.-10.10. ja 28.-29.11.2023

6.-7.2., 19.-20.3., 16.-17.4., 30.-31.5., 5.-6.9., 1.-2.10., 31.10.-1.11., 28.-29.11.2024

18.-19.3., 10.-11.4.2025
Opinto-oikeus on 30.4.2025 asti.

kello 9.00-16.15

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus,-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville sekä työnohjauksesta ja prosessikonsultoinnista kiinnostuneille.

Esitiedot

Koulutus edellyttää vähintään opistoasteista peruskoulutusta ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina.

Opintopisteet

60 op

Sisältö

Koulutuksen keskeinen sisältö:

• Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
• Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
• Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
• Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen laajuus ja rakenne:

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta. Koulutus rakentuu 36 lähiopetuspäivästä, vertaisryhmätyöskentelystä, etäopiskelusta sekä työnohjausharjoittelusta. Koulutuksen aikana toteutetaan mahdollisesti myös isompi yhteinen työnohjaushanke.

1. Lähiopetus (18 x 2 pv)
• workshop-tyyppistä teorian opiskelua
• työnohjausharjoittelun työnohjausta
• oman työnohjaajaidentiteetin tutkimista

2. Vertaisryhmätyöskentely (16 oppituntia/lukukausi)
• luetun teorian reflektointia
• vertaisryhmäohjausta

3. Ohjattu etäopiskelu
• oman työnohjaustyöskentelyn kehittävä tutkimus ja siihen liittyvä lopputyö
• kirjallisuuteen perehtymistä
• ohjatusti suoritettua yksilötyönohjausta, vähintään 24 oppituntia ja niihin valmistautumisen
• ohjatusti suoritettu ryhmätyönohjaus, vähintään 48 oppituntia ja niihin valmistautumisen

Kouluttajat

Lassi Pruuki, teologian tohtori, psykoterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja, koulutuksen johtaja

Tiina Ahonen sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Päivi Jordan-Kilkki, musiikin maisteri, psykoterapeutti, musiikkiterapeutti, perhe- ja pariterapiakouluttaja

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut:
Lassi Pruuki, p. 044 5323 965 tai lassi.pruuki@dialogic.fi

Muut tiedustelut:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta tulee käydä ilmi hakijan:
• nimi, ikä ja osoitetiedot
• koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muut koulutukset, jolla hakijan mielestä on merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta/ konsultaatiosta
• kokemukset mahdollisesta omasta terapiasta
• miten työnohjaus ja koulutuksen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina nykyisestä elämäntilanteesta

Ilmoittautuminen koulutukseen Päijät-Hämeen kesäyliopiston sähköisellä ilmoittautumislomakkeella sekä lähettämällä hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi 13.11.2022 mennessä.

Hakija kutsutaan hakemuksen perusteella soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään 26.11.2022.
Haastattelu toteutetaan Zoom-verkkoalustalla.

Koulutukseen otetaan enintään 8-12 osallistujaa. Koulutukseen valitun tulee erikseen lähetetyllä kirjallisella sitoumuksella vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen.

Hinta

6800 €
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 5 erässä (lukukausittain).
Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi että, koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

06.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Mikäli peruutat opiskelun vahvistuskirjeesi jälkeen, sitoudut maksamaan yhden lukukauden maksun.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon