Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Voimavarakeskeinen traumatyöskentely – Selviytymistä ja resilienssiä vahvistava lyhytterapeuttinen ja kehollinen työote vaikeiden elämänkokemusten käsittelyssä 2 op (2024-2025)

Kuvaus

Voimavarakeskeinen trauman purku painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassaoleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa ja pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta vahvistavaa ja siten myös turvallisuuden tunteen vahvistamista vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöhön eri ammattiryhmissä. Koulutuksesta saa myös konkreettisia välineitä työntekijän oman jaksamisen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn.

Aika

03.10.2024 – 13.01.2025

Lähiopetuspäivät:
3.-4.10.2024
11.11.
16.12.
13.1.2025

klo 9.00-16.00

(5 lähiopetuspäivää ja 40 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ihmissuhdetyötä tekeville sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattilaisille sekä muille vuorovaikutustyötä tekeville, joiden asiakkaat kohtaavat ja haluavat käsitellä tai jakaa vaikeita elämänkokemuksia tai jopa traumoja.

Tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttista ja kehollista työotetta ihmissuhdetyössä ja erityisesti vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen erilaisissa asiakaskonteksteissa. Koulutus tarjoaa osallistujalle voimavarakeskeiseen, selviytymiskeinoja ja kehollista turvallisuutta integroivan ja resilienssiä vahvistavaan, traumatyöskentelyyn painottuvan työotteen sovelluksia. Osallistuja saa käytännönläheisen käsityksen siitä, miten kriisi- ja traumateoriaan pohjautuva voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa, pystyvyysuskoa ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa. Tavoitteena on myös oppia soveltamaan ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten ja vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa huomioida myös kehollisuuden merkityksen terapeuttisesssa työssä.

Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja.

Sisältö

Sisältö:
• Psyykkiset kriisit ja traumat ja polyvagaaliteoria
• Kriisi- ja traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismeihin
• Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
• Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä; kehopsykoterapeuttinen näkökulma
• Somaattinen empatia ja myötätuntouupumus
• Ratkaisukeskeinen defusing ja debriefing
• Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen – voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa
• Työnohjauksellinen osio

Kouluttajat

Miia Miskeljin, psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), Johtamisen ammattitutkinto (YAMK, koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry)

Koulutuksen johtaja/suunnittelija Anita Hedman (FM) kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, ACC-taso), kouluttajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Suoritustapa

Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.

Suoritustapa ja arviointi:
Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista koulutuspäiviin. Läsnäolovelvoite 100 %. Arvioidaan osallistumisen perusteella.

Itsearviointi: Koulutuksessa reflektoidaan toiminnallisia harjoituksia.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Jenna Mattila, p. 044 7290 020
tai toimisto@phkesa.fi

Sisältöasiat: Koulutuksen johtaja Anita Hedman anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 15.9.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muu informaatio

Ajatuksia koulutuksen käynneiltä:

• Omaan intuitiiviseen tietoon ja kokemukseen tuli paljon vahvistusta ja selkeyttä. Oma riittävyys ja hyväksyntä!!!

• Huimasti lisää tietoa ja ymmärrystä traumoista ja traumatisoitumisesta, sekä kehollisuudesta ja maadoittumisesta. Myös dissosiaatiosta tuli lisätietoa.

• Huomaa että ollaan ammattilaisten kanssa tekemisissä. Ohjeet ja neuvot on oikeita jo kokeiltuja ja hyviksi koettuja. Hyvin konkreettisia ohjeita, joista saa apua omaan työskentelyyn ja ottaa käytäntöön omien asiakkaiden kanssa ja ihan henkilökohtaisessa elämässä. Esimerkkitapauksista sai kiinni hyvin ja asioita tuli ymmärrettyä ihan eri tavalla kuin muiden koulutusten tai kurssien jälkeen.

• Koulutusmateriaali oli hyvä, ellei suorastaan loistava. Minä opin paljon ja olen erittäin tyytyväinen että pääsin osallistumaan juuri tälle kurssille.

• Konkreettiset keinot kehomieliyhteyden löytämiseen asiakastyössä, vaikeasta elämänkokemuksesta /traumaattisen tapahtuman käsittelemisen keinojen vahvistuminen ja se että vaikka on vaikeita aikoja ja tapahtumia, niin aina voi siirtää katsetta siihen mikä on kannatellut ja auttanut jaksamaan.

• Kysymyskortit ja peiliharjoitus olivat erinomaisia konkreettisia menetelmiä, joita uskon voivani käyttää työssäni ja ihmissuhteissani. Parikeskustelut olivat myös hyvin antoisia, oli hienoa saada jakaa asioista ja harjoitella käytännössä menetelmien toimivuutta!

Hinta

1150 €, sisältää haastattelukortit sekä luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Ilmoittautumiset

15.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus