Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vammaispalvelulaki uudistuu – miten palvelut muuttuvat? (verkko)

Kuvaus

• Millaisia ovat uuden vammaispalvelulain mukaiset palvelut?
• Millä perusteella palveluita myönnetään?
• Miten uusia vammaispalvelulain säännöksiä tulee soveltaa?
• Millaisia muutoksia kehitysvammalainsäädäntöön tulee?
• Miten erityishuolto järjestetään?

Koulutuksessa saat hyvän käsityksen vammaislainsäädännön muutoksista ja uuden vammaislainsäädännön soveltamisesta.

Koulutuksessa käydään läpi vammaispalvelulain soveltamisalaa ja lakien etusijajärjestystä; milloin sovelletaan sosiaalihuoltolakia, milloin vammaispalvelulakia ja missä tilanteissa sovelletaan vielä kehitysvammalakia. Koulutuksessa keskitytään vammaispalvelulakiin tulleisiin uusiin palveluihin.

Millaisia nämä palvelut ovat ja missä tilanteissa niitä myönnetään? Koulutus keskittyy siihen, miten uusia säännöksiä tulee lain mukaan soveltaa. Koulutuksessa käydään myös läpi kehitysvammalain muutoksia ja erityishuollon järjestämistä.

Aika

04.12.2024

klo 9.00-15.00

Paikka

Verkkokoulutus (Teams)

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vammaispalvelun työntekijöille ja esihenkilöille sekä oikaisuvaatimuksia käsiteleville työntekijöille. Koulutus soveltuu myös kehitysvammaisten omaisille, läheisille, omaishoitajille ja edunvalvojille.

Sisältö

Vammaispalvelulain tarkoitus ja soveltamisala

• Vammaislainsäädännön tarkoitus ja soveltamisala
• Lakien etusijajärjestys
• Lain siirtymäsäännökset

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tuet

Osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevat palvelut
• Valmennus
• Henkilökohtainen apu
• Erityinen osallisuuden tuki
• Tuettu päätöksenteko palveluna
• Vaativa moniammatillinen tuki

Asumisen palvelut
• Asumisen tuki
• Lapsen asumisen tuki
• Esteettömän asumisen tuki
• Lyhytaikainen huolenpito

Päivä- ja työtoiminta
• Päivätoiminta
• Kehitysvammaisen työtoiminta ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Liikkumisen tuki
Taloudellinen tuki

Kehitysvammalain soveltaminen

Milloin järjestetään erityishuoltoa
• Vaativa moniammatillinen tuki erityishuoltona
• Erityishuollon päätöksenteko

Erilaiset asiantuntijaryhmät ja niiden tehtävät

Kouluttajat

Liisa Murto, juristi, OTM, osakas Lehti & co.

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt juristi. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, vanhuspalveluihin, itsemääräämisoikeuteen ja tietojen luovutuksiin liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa:
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautuminen ja laskutus:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
p. 044 7290 020
toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 18.11.2024 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 19.11.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautumisia on riittävä määrä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Hinta

295 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

Ilmoittautumiset

18.11.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus