Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Vakauttava pari- ja perheterapia 30 op

Kuvaus

Vakauttavan pari- ja perheterapian koulutuksissa saat syventää ymmärrystäsi kriisien ja traumojen vaikutuksesta parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään sekä hoitosuhteen rakentumiseen.
Koulutus antaa valmiudet sekä tunnistaa traumatisaatiota vuorovaikutuksessa että toimia vakauttaen yksilö-, pari- ja perhetapaamisissa sekä verkostoissa.

Vakauttaminen tarkoittaa itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen säätelyn taitojen opettelua ja käyttöä kehollisten havaintojen ja kehollisten harjoitteiden sekä tunteiden tunnistamisen ja niiden sanoittamisen pohjalta. Vakauttamisen ytimessä on niin asiakkaiden kuin auttajien turvallisuuden ja arvokkuuden kokemuksen sekä hallinnan tunteen vaaliminen.

Koulutusohjelma on rakennettu sekä teorian, käytännön että kokemuksellisuuden pohjalle ja se pitää sisällään paljon lempeitä kehollisia harjoituksia, ensin sinua itseäsi varten ja sitten asiakkaitasi varten.

Aika

01.02. – 29.11.2024

Opetuspäivät:

1.-2.2.2024
1.3.
5.4.
3.5.
6.6.
6.9.
4.10.
28.-29.11.

Kaksipäiväisissä seminaareissa ensimmäinen päivä klo 10.00-18.00 ja toinen päivä klo 9.00-17.00
Yksipäiväisissä seminaareissa klo 10.00-18.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, GreenStar Hotel Lahti, Vesijärvenkatu 1.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pari- ja perheterapeuteille sekä perhetyötä tekeville sote-ammattilaisille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus perheiden kanssa työskentelystä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan traumatisaation aiheuttamia vuorovaikutusilmioitä perheissä, pareissa, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa sekä vahvistaa, syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia toimia vakauttaen ja vakautta lisäten:

– traumatisaation ja vakauttamisen teoreettinen perusta
– kehollisuus/ruumiillisuus vakauttavan työskentelyn perustana
– pari-ja perheterapian menetelmien (sukupuu, elämänjana, valokuvat jne.) käyttö vakauttaen
– verkostotyön menetelmien käyttö traumasysteemeissä/epävakaissa systeemeissä
– lasten ja nuorten huomioon ottaminen
– vanhemmuuden vakauttaminen
– vaikeat psykiatriset häiriöt ja traumatisaatio
– sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen mekanismien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen perhe- ja verkostokeskeisessä työskentelyssä

Koulutusryhmään otetaan 12 osallistujaa, jotta olisi mahdollista toteuttaa koulutus, jossa on riittävästi tilaa prosessimaiselle työskentelylle, yhteiselle keskustelulle, kehollisten taitojen harjoittelulle ja oman kliinisen työskentelyn työnohjaukselliselle työstämiselle kouluttajien ja ryhmän kanssa.

Sisältö

KOULUTUKSEN OHJELMA

1.2.2024 I Seminaari
Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia I

2.2. II Seminaari
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia II
Vakauttaminen ja kehollisuus perhetyössä sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen

1.3. III Seminaari
Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

5.4. IV Seminaari
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

3.5. V Seminaari
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä
Työnohjaus

6.6. VI Seminaari (HUOM! TORSTAI)
Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa
Työnohjaus

6.9. VII Seminaari
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

4.10. VIII Seminaari
Kirkastusta ja kertausta vakauttavasta pari- ja perheterapiasta
Työnohjaus

28.11. IX Seminaari
Päättötöiden esittäminen

29.11.2024 X Seminaari
Kehollisuus -workshop, todistusten jako ja juhlallisuudet

Kouluttajat

Aino Maija Rautkallio
kouluttajapsykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, FM, psykiatrian esh, työnohjaaja STOry, EMDR–terapeutti, psykofyysinen hengitysterapeutti, koulutuksen johtaja

Minna Koskinen
kouluttajapsykoterapeutti, perheterapeutti VET, psykiatrinen sh, työnohjaaja STOry, sertifioitu EMDR-terapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), EMDR-työnohjaaja, sensomotorinen psykoterapia (II)

Suoritustapa

Koulutus on kouluttajien ja ryhmän yhdessä toteuttama eheä ja intensiivinen prosessi. Koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien välillä toteutuvaa suunnitelmallista ja ohjattua opiskelua ja harjoittelua sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.

Koulutus on laajuudeltaan 10 seminaaripäivää ja 30 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

Lisätietoja

Jenna Mattila p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 13.12.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 14.12.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 12 opiskelijaa.

Hakemuksen voit kirjoittaa ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimisto@phkesa.fi.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

-Nimi, yhteystiedot, tutkinto/tutkinnot, nykyinen työpaikka ja työtehtävä.

-Pari- ja perheterapeutit: Koulutusyhteisö, josta olet valmistunut pari- tai perheterapeutiksi ja valmistumisvuosi.
-Sote-ammattilaiset: Oma selvitys viiden vuoden ajalla tehdystä perhekeskeisestä työstä; organisaatio/organisaatiot ja työtehtävä/työtehtävät.

Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Kouluttajan kotisivut: https://www.ainomaijarautkallio.fi/etusivu

Hinta

3150 € sisältäen koulutuksen ja luentomateriaalin.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi että, koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

13.12.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Peruutusehdot koskevat koulutukseen valittuja opiskelijoita.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon