Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Uusi asiakastietolaki 2024 (verkko)

Kuvaus

Uusi asiakastietolaki tuli voimaan 1.1.2024 ja Kanta-palvelujen käyttöönotto hyvinvointialueiden sosiaalihuollossa etenee. Uusi sääntely toi mukanaan isoja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon käsittelyyn ja tiedon vaihtamiseen.

Koulutuksessa perehdyt uuden asiakastietolain sääntelyyn ja lakimuutoksen keskeisiin vaikutuksiin asiakastietojen käsittelyssä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Muodostat myös käsityksen sitä, mihin tietoon voi olla käyttöoikeus ja miten tietoja käsitellään Kanta-palveluissa. Perehdyt myös siihen, kuinka tietoja voidaan uuden asiakastietolain mukaan vaihtaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sivullisille tai hankkia toisilta viranomaisilta.

Koulutus on suunniteltu perehdyttämiseen lakiuudistuksen sisällöstä ja vaikutuksista.

Koulutuksesta vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Miten uusi asiakastietolaki vaikuttaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn hyvinvointialueella?
• Miten käytännöt muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa uuden asiakastietolain myötä?
• Miten asiakastiedot kirjataan uuden asiakastietolain mukaisesti?
• Kenellä on oikeus nähdä asiakasta- ja potilasta koskevat tiedot?
• Millaisissa tilanteissa asiakastietojen luovuttaminen on sallittua sosiaali- ja terveydenhuollossa?

Aika

18.09.2024

klo 9.00-15.00

Paikka

Verkkokoulutus Teamsin välityksellä

Verkkokoulutus järjestetään yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään soveltavat sote-asiakastietoja ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä ja tekevät asiakastietojen kirjauksia ja käsittelevät asiakastietoja.

Koulutus soveltuu myös esimerkiksi tietosuojavastaaville ja muille sote-asiakastietojen käsittelyyn osallistuville henkilöille.

Sisältö

KESKEISET SISÄLLÖT

Uuden asiakastietolain tuomat keskeiset muutokset
• Uuden asiakastietolain tarkoitus ja soveltamisala – mikä kaikki muuttuu?
• Keskeiset käsitteet uudessa laissa
• Kuka on sivullinen?
• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen rekisterinpito

Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut eli Kanta-palvelut
• Kanta-palvelut laajentuvat sosiaalihuoltoon
• Tietojen käsitteleminen ja luovuttaminen Kanta-palveluissa
• OmaKanta ja asiakastietojen näkyminen OmaKannassa

Asiakastietojen käsittelyn yleiset periaatteet asiakastietolaissa
• Asiakastietojen salassapito, vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
• Käyttöoikeus asiakastietoon ja käyttöoikeuksien määritteleminen
• Asiakastietolain uusi sääntely asiakkaan asemasta ja oikeuksista tietojen käsittelyssä

Asiakasasiakirjojen käsittely ja kirjaaminen
• Asiakasasiakirjojen käsittelyä ja laatimista koskevat yleiset periaatteet asiakastietolaissa
• Potilasasiakirjoja koskevan sääntelyn uudistukset asiakastietolaissa
– Potilasasiakirjojen laatimista koskevat periaatteet
– Potilasasiakirjoihin merkittävät tiedot
• Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevan sääntelyn uudistukset asiakastietolaissa
– Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimista koskevat periaatteet
– Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin kirjattavat tiedot
• Asiakastietojen kirjaaminen uuden asiakastietolain mukaisesti

Tiedonsaantioikeus ja tietojen luovuttaminen uuden asiakastietolain mukaan
• Yleiskuva asiakastietolain uusista säännöksistä
• Toisen puolesta asiointi ja asiakastietojen luovuttaminen asiakkaan lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle
• Tiedonsaantioikeus ja asiakastietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä muille viranomaisille
• Luovutuslupa ja kielto
• Viranomaisen oikeus salassa pidettäviin tietoihin

Kouluttajat

Liisa Murto, juristi, OTM, osakas Lehti & co.

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt juristi. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietojen luovutuksiin liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus:
Mikkelin kesäyliopisto
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautuminen ja laskutus:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
p. 044 7290 020
toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 1.9.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

295 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

Ilmoittautumiset

01.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus