Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Urbaani estetiikka (LAB-opiskelijat maksuton)

Kuvaus

Tämä kurssi johdattelee tarkastelemaan kestävää urbaania viherryttämistä filosofisesta näkökulmasta. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti kauneutta koskevaan kysymykseen. Millainen on kaunis kaupunki? Miksi vihreä ei ole aina kaunista? Miksi kauneudesta voisi olla hyvä keskustella hyvinvointiin ja ekologiseen kestävyyteen liittyen?

Kauneutta koskevaa kysymystä lähestytään moduulissa ympäristö- ja kaupunkiestetiikan näkökulmista. Filosofisen ajattelun viitepisteeksi asettuvat erilaiset kaupunkiympäristöistä löytyvät luonnonympäristön elementit, viheralueet sekä muut kasvulliset alueet.

Filosofinen näkökulma ei anna valmiita vastauksia. Tämä on syytä ymmärtää. Vaikka moduulin aineisto nostaakin esille joitakin käsiteltävien kysymysten kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia filosofisia keskusteluja, lopullisia vastauksia moniin kurssiaineistossa käsiteltyihin kysymyksiin on vähän. Filosofisen näkökulman tärkein anti onkin siinä, että se haastaa keskusteluun osallistujan ajattelemaan itse.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

07.11.2024 – 02.01.2025

Paikka

Verkko-opetus.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, joka pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, videoihin, tehtävien tekemiseen pohjamateriaalien avulla sekä vertaisarviointiin.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

Maksuton

Ilmoittautumiset

27.10.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen