Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Urbaani estetiikka

Kuvaus

Tämä kurssi johdattelee tarkastelemaan kestävää urbaania viherryttämistä filosofisesta näkökulmasta. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti kauneutta koskevaan kysymykseen. Millainen on kaunis kaupunki? Miksi vihreä ei ole aina kaunista? Miksi kauneudesta voisi olla hyvä keskustella hyvinvointiin ja ekologiseen kestävyyteen liittyen?

Kauneutta koskevaa kysymystä lähestytään moduulissa ympäristö- ja kaupunkiestetiikan näkökulmista. Filosofisen ajattelun viitepisteeksi asettuvat erilaiset kaupunkiympäristöistä löytyvät luonnonympäristön elementit, viheralueet sekä muut kasvulliset alueet.

Filosofinen näkökulma ei anna valmiita vastauksia. Tämä on syytä ymmärtää. Vaikka moduulin aineisto nostaakin esille joitakin käsiteltävien kysymysten kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia filosofisia keskusteluja, lopullisia vastauksia moniin kurssiaineistossa käsiteltyihin kysymyksiin on vähän. Filosofisen näkökulman tärkein anti onkin siinä, että se haastaa keskusteluun osallistujan ajattelemaan itse.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

07.11.2024 – 02.01.2025

Paikka

Verkko-opetus.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, joka pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, videoihin, tehtävien tekemiseen pohjamateriaalien avulla sekä vertaisarviointiin.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

35 €

Ilmoittautumiset

27.10.2024 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi perua maksutta 27.10.2024 mennessä. Perimme peruutusmaksuna 50 % koulutuksen kokonaishinnasta, jos osallistuminen perutaan sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen ennen koulutuksen alkamista. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehtävistä osallistumisen perumisista perimme peruutusmaksuna koko koulutuksen hinnan.

Kuuluu kokonaisuuteen