Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op (valinnainen)

Kuvaus

Työpajassa opiskelija analysoi ohjaustarpeita ja työelämäohjauksen mahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä. Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvien erilaisten ohjaustilanteiden vuorovaikutukseen. Hän saa kokemuksia ohjausvuorovaikutuksesta ja ohjaustyön käytännön haasteista. Opiskelija saa välineitä oman ohjausosaamisensa tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Aika

01.02. – 07.04.2024

Esitiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op sekä Työelämäohjaus 1 (3 op) tai aikaisemmin aineopintoihin kuulunut Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä, kirjallisuus (2 op) tulee olla suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista. Edeltävät opinnot tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ohjaustarpeita muuttuvassa työelämässä ja työorganisaatioissa, hahmottaa ohjauksellisen vuorovaikutuksen tilanteita ja elementtejä työorganisaatioissa, tunnistaa omaa ohjausosaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa soveltaa ohjauksellisia työtapoja omassa työssään.

Opintopisteet

2 op

Suoritustapa

Verkkotyöpajat (6 t) sekä ennakko- ja jälkitehtävät yksilötehtävinä ja ryhmäkeskusteluina verkossa (huom. opiskelijakiintiö 12 opiskelijaa ja edeltävät opinnot).

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella. Opintojaksolle ilmoittautuminen tapahtuu erillisen haun kautta. Edeltävät opinnot tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Verkkotyöpajat kevät 2024:

ke 14.2.2024 klo 16.30-19.15

ke 13.3.2024 klo 16.30-19.15

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2024.

Kesäyliopisto lähettää infokirjeen opintojen aloittamiseen liittyen.

Muu informaatio

Opintojakso on osa Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoja 2023-2024.

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2023-2024 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

15.03.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 1.8.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen