Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Toiminnallisen neurotieteen soveltaminen psykofyysisessä fysioterapiassa 30 op – Hermoston yksilöllisten toimintatapojen kartoittaminen ja hyödyntäminen

Kuvaus

Koulutus toteutuu.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä soveltuvista hakijoista.

Aika

21.09.2024 – 05.09.2025

Etäpäivä Zoomissa
21.9.2024 klo 10.00-12.30

LÄHIOPETUSPÄIVÄT LAHDESSA:

1. jakso 30.9.-1.10.2024
2. jakso 4.-5.11.2024
3. jakso 16.-17.12.2024
4. jakso 13.-14.1.2025
5. jakso 10.-11.2.2025
6. jakso 10.-11.3.2025
7. jakso 20.5.2025
8. jakso 4.-5.9.2025

Jakson ensimmäinen päivä alkaa aina klo 10.00 ja päättyy klo 17.00 (myös 20.5.)
Jakson toinen päivä klo 9.00-16.00.

Opetuspäivien tarkempi kuvaus kohdassa Suoritustapa.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen käyneet fysioterapeutit, joilla on koulutuksen alkaessa vähintään vuosi työkokemusta psykofyysisenä fysioterapeuttina toimimisesta.

Koulutukseen valitaan kriteerit täyttävät psykofyysiset fysioterapeutit ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tavoite

Koulutuksesta saa uusia, syventäviä keinoja psykofyysiseen fysioterapiaan oppiessaan hyödyntämään toiminnallisen neurotieteen Sensoprofiilia™, Kehon tiedostamattomien vaikuttimia™ sekä koulutuksessa opetettujen primitiivirefleksien kartoitusta ja hoitokeinoja. Opiskelija saa myös asiantuntijaverkoston tietotaidon ja kokemuksen avukseen.

OPPIMISTAVOITTEET:
• osaa tutkia ja havainnoida koulutuksessa esille tulevia teorioita, ilmiöitä ja synteesejä sekä itsenäisesti itsessään (ammatillinen kasvu), asiakastyössään että ollessaan yhteydessä ryhmien kanssa (esim. työyhteisö)
• oppii ymmärtämään yksilöllisesti huomioidun kommunikaation merkitystä omassa työssään
• syventää ymmärrystä hermoston toiminnasta soveltaen sitä psykofyysiseen fysioterapiaan
• oppii ymmärtämään hermoston yksilöllisiä toimintamalleja, ja miten auttaa asiakkaita voimaan paremmin ja menestymään arjen haasteissa aivoilta apua saaden
• osaa kartoittaa hermoston yksilöllisiä synnynnäisiä toimintamalleja ja fyysistä, kognitiivista ja emotionaalista toimintaa aktivoivia yksilöllisiä vaikuttimia
• tunnistaa ja tiedostaa, miten antaa aivoilta apua asiakkaan hermoston yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla
• osaa tarjota asiakkaalle hyötyjä ja mahdollisuuksia perustuen hänen synnynnäisten vahvuuksiensa ja niiden vapaata toimintaa edellyttämien yksilöllisten vaikuttimien avulla
• osaa auttaa asiakasta olettamaan vähemmän lisäämällä ymmärrystä hänen yksilöllisen hermostonsa toiminnasta
• oppii ymmärtämään hermostoa kuormittavien liikemallien vaikutukset suorituskykyyn ja harjaantuu edistämään suorituskykyä hermoston turhia liikemalleja sammuttamalla
• oppii auttamaan asiakkaita saavuttamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia aivoilta apua saaden

Opintopisteet

30 op

Sisältö

KOULUTUSJAKSOT

Etätapaaminen, 21.9.2024, klo 10.00-12.30 (Palomäki & Ollikkala, Siivonen esittäytyy)
• Alustus kurssillle, esittelyt, säännöt ja toimintatavat
• Pienryhmäjaot

1. jakso, 30.9.-1.10.2024, klo 10.00-17.00, 9.00-16.00 (Siivonen)
• Toiminnallisen neurotieteen perusteet
• Koordinaatiomallit ja Motorinen kuva

2. jakso, 4.-5.11.2024, klo 10.00-17.00, 9.00-16.00 (Palomäki & Ollikkala)
• Koordinaatiomallit ja motorinen kuva psykofyysisessä fysioterapiassa
• Motorinen kuva vs. kipu, ergonomia, tietoinen asennon ja liikkeen ohjaus
• Asiakkaan vahvuudet psykofyysisen fysioterapian työskentelyssä

3. jakso, 16.-17.12.2024, klo 10.00-17.00, 9.00-16.00 (Siivonen)
• Motorisen kuvan käytännön harjoittelu
• Sensoprofiilin™ kartoittaminen ja sen merkitys yksilölle

4. jakso, 13.-14.1.2025, klo 10.00-17.00, 9.00-16.00 (Palomäki & Ollikkala)
• Syvennetty ymmärrys hengityksestä, vireystiloista, ahdistuksesta ja traumasta yksilöllisen Sensoprofiilin™ kautta: teoria ja käytäntö

5. jakso, 10.-11.2.2025, klo 10.00-17.00, 9.00-16.00 (Siivonen)
• Sensoprofiilin™ näyttökoe
• Kehon tiedostamattomat vaikuttimet™ (osa 1)

6. jakso, 10.-11.3.2025, klo 10.00-17.00, 9.00-16.00 (Palomäki & Ollikkala)
• Pelkojen ja tarpeiden näyttäytyminen vs. Kehon tiedostamattomat vaikuttimet™
• Validoiva ja turvan mahdollistava ohjaustyyli: yksilöllisen sanoittamisen malli
• Yksilöt ryhmässä; miten huomioida

7. jakso, 20.5.2025, klo 10.00-17.00 (Siivonen)
• Kehon tiedostamattomat vaikuttimet™: Näyttökoe
• Hermoston turhien liikemallien info: alkukartoitukset + sensorefleksien (Moro/startle, Babinski) kartoitus ja hoito

8. jakso (päätösjakso) 4.-5.9.2025, klo 10.00-17.00, 9.00-16.00 (Palomäki & Ollikkala, osaksi Siivonen)
• Kehitystehtävien läpikäynti pienryhmissä / Loppuseminaari
• Kehon tiedostamattomat vaikuttimet™ suhteessa kiintymyssuhteeseen, traumaan, kuormittumiseen ja elämänkokemuksiin; syventävä osuus
• Resetointi ja palautuminen
• Työnohjauksellinen työpaja
• Moro/startle- ja Babinski -sensorefleksien merkitys psykofyysisessä fysioterapiassa

Kouluttajat

Marko Siivonen, toiminnallisen neurotieteen erityisasiantuntija, kouluttaja, Professional Coach, Näyttötutkintomestari ja tietokirjailija
Ollikkala Ulla, psykofyysinen fysioterapeutti, palautumiskouluttaja, Sensocoach
Palomäki Karita, psykofyysinen fysioterapeutti, työnohjaaja, Sensocoach, kouluttaja, tietokirjailija

Suoritustapa

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä (16 kpl), itsenäisestä opiskelusta sekä pienryhmätyöskentelystä lähijaksojen välissä.

Kontaktiopetuspäivät toteutetaan yhtä etänä toteutuvaa koulutuspäivää lukuun ottamatta lähiopetuksena Päijät-Hämeen kesäyliopiston tiloissa. Kontaktiopetuksen lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäiseen työskentelyyn kuuluvien tehtävien suorittamista annetussa aikataulussa.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa). Huomioithan, että aikaa tulee varata kontaktiopetuksen lisäksi myös etätehtävien tekoon.

Koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen Psykofyysisen fysioterapian syventävät opinnot sekä Sensocoaching Level 4 suorittamisesta.

Arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen lähikoulutuspäivien opetukseen ja työskentelyyn, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittaminen sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn.

Arviointikriteerien kuvaukset tarkentuvat ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Mikäli haluat suoritusmerkinnän anna ilmoittautumislomakkeella suostumus, että suorituksesi saa viedä valtakunnalliseen Koski-palveluun.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Rehtori Riikka Harju, p. 050 5418 084 tai riikka.harju@phkesa.fi
Koulutuskoordinaattori Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai jenna.mattila@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen 2.6.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 3.6.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan enintään 16 soveltuvaa opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

ILMOITA sähköisen lomakkeen Lisätietoja-kentässä:
– Vuosi, jolloin olet valmistunut fysioterapeutiksi
– Vuosi ja kuukausi, jolloin olet valmistunut Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksesta.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Hinta

3200 € sisältäen koulutuksen ja luentomateriaalin.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 3 erässä (syksy 2024, kevät 2025 ja syksy 2025). Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

08.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutuspaikan vastaanottamisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus