Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Tekninen viitekehys (LAB-opiskelijat maksuton)

Kuvaus

Tekniikan teemamoduuli tarjoaa sinulle matkan kestävän kaupunkikehityksen maailmaan teknologian näkökulmasta. Kurssilla perehdytään tekniikan rooliin kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä sekä tutustutaan ekotehokkaisiin ratkaisuihin, jotka tekevät kaupungeista entistä kestävämpiä ja älykkäämpiä.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

10.10. – 05.12.2024

Paikka

Verkko-opetus.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tekniikan roolin kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä sekä on perehtynyt kaupunkien tiivistämiseen ja pinta-alan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Opiskelija hallitsee esimerkkejä ekotehokkaista ratkaisuista, kuten älykkäitä liikennejärjestelmiä sekä aurinkopaneelien hyödyntämisen kaupunkien energiankulutuksen vähentämiseksi.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan tekniikan merkitykseen kaupunkikehityksessä muun muassa kaupunkien tiivistämisen ja pinta-alan tehokkaan hyödyntämisen suhteen. Paikallisen energiantarpeen hallinta on myös olennainen osa kestävää kaupunkikehitystä, ja tässä moduulissa opiskelija pääsee tarkastelemaan paikallisen energiantarpeen arviointia sekä uusiutuvan energian integrointia kaupunkiympäristöön.

Moduulin viimeinen osio käsittelee elinkaariajattelua, jonka aikana opiskelija pääsee perehtymään elinkaariajattelun periaatteisiin sekä sen soveltamiseen kaupunkitekniikassa. Tämä lähestymistapa mahdollistaa kestävän kaupunkikehityksen arvioinnin ja tarjoaa esimerkkejä siitä, miten elinkaariajattelua hyödynnetään kaupunkitekniikan suunnittelussa ja rakentamisessa.

Suoritustapa

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, joka pohjautuu kirjalliseen materiaaliin, videoihin, tehtävien tekemiseen pohjamateriaalien avulla sekä vertaisarviointiin.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

Maksuton

Ilmoittautumiset

29.09.2024 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen