Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op, syksy 2024 – kevät 2025 (UEF)

Kuvaus

Opintojaksolle otetaan maksimissaan 24 osallistujaa. Osallistujat ovat kahdessa eri ryhmässä.

Kaikille yhteinen aloitusseminaari on 8.10.2024 klo 15-20 ja kaikille yhteinen päätösseminaari 11.2.2025 klo 15-21. Tarkemmat ryhmäkohtaiset aikataulut on alla.

Kummatkin ryhmät ovat täynnä (24.5.)
Voit ilmoittautua varasijalle. Ilmoitamme mikäli paikkoja vapautuu.

Aika

08.10.2024 – 11.02.2025

Seminaarit pidetään etäopetuksena.

RYHMÄ 1 (täynnä):
8.10.2024 klo 15:00-20:00 (yhteinen aloitus)
29.10.2024 klo 15:00-20:00
19.11.2024 klo 15:00-20:00
10.12.2024 klo 15:00-20:00
14.1.2025 klo 15:00-20:00
11.2.2025 klo 15:00-21:00 (yhteinen päätös)

RYHMÄ 2:
8.10.2024 klo 15:00-20:00 (yhteinen aloitus)
30.10.2024 klo 15:00-20:00
20.11.2024 klo 15:00-20:00
11.12.2024 klo 15:00-20:00
15.1.2025 klo 15:00-20:00
11.2.2025 klo 15:00-21:00 (yhteinen päätös)

Paikka

Etäopetus Zoomissa

Esitiedot

Sosiaalityön perusopinnot tulee olla kokonaan suoritettuna. Lisäksi sosiaalityön aineopinnot joko valmiina tai lähes loppusuoralla Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan suoritettuina. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset sosiaalityön aineopinnot eivät kelpaa tämän kandiseminaarin pohjalle.

Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija:

• Osaa argumentoida tieteellisesti sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä.
• Osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman.

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: etiikka, kansainvälisyys, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen ja vuorovaikutus ja viestintä.

Opintopisteet

10 op

Sisältö

Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Kouluttajat

Yliopistonlehtori Eine Pakarinen

Suoritustapa

Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn sekä kandidaatin tutkielman laatiminen.

Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana. Kandidaatin tutkielma tehdään yksilötyönä.

Kandidaatin tutkielma arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5.

Kirjallisuus

1. Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. Tutki ja kirjoita, 2000. 951-26-4618-8

2. Kinnunen, M. & Löytty, O. Tieteellinen kirjoittaminen, 2002. 951-768-110-0

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen alkaa to 23.5. klo 9.00.
Tilanne 24.5.: kummatkin ryhmät ovat täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle. Ilmoitamme mikäli paikkoja vapautuu.

Ilmoittautuminen 22.9.2024 mennessä sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 23.9.2024.

Ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijalle toimitetaan infokirje. Opettaja lähettää ohjeistuksen ideapaperin tekoon. Ideapaperi tulee olla valmis 1. seminaariin mennessä.

Opintojakson toteutuminen varmistuu ilmoittautumisen päätyttyä.

Seminaariin otetaan enintään 24 osallistujaa. Voit ilmoittautua varasijalle, mikäli seminaarin paikat ovat täyttyneet. Saat ilmoituksen, mikäli sinulle vapautuu paikka.

Hinta

390 euroa.

Hinta koostuu kahdesta osasta:
Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 320 euroa
Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 70 euroa.

Ilmoittautumiset

22.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu paikalle, peritään koko koulutusmaksu.

Huom!

Kurssi on täynnä, mutta voit yhä
ilmoittautua varasijalle.