Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalityön aineopinnot 35 op, verkkopainotteiset opinnot, lv. 2024-2025, UEF

Kuvaus

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opinnot antavat valmiudet toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa.

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:

Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi 5 op
Lähiopetus syyskuussa Lahdessa + verkko-opiskelu 
Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op
Verkko-opiskelu: 9.9.–23.11.2024
Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 

Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op
Verkko-opiskelu: 15.10.–10.12.2024
Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot 25 op, Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina 5 op 
TAI Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi 5 op. 

Sosiaalityön tilastollisten menetelmien harjoituskurssi 2 op
Verkko-opiskelu: 13.1.–31.3.2025
Edeltävät opinnot: Samanaikaisesti suoritetaan tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (3 op), jollei sitä ole jo aiemmin suoritettu

Sosiaalityön etiikka 5 op
Verkko-opiskelu: 17.3.–31.5.2025
Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta ja kauppatieteilijöille 3 op
Tiedot tarkentuvat

Sosiaalityön laadullisten menetelmien harjoituskurssi 2 op
Tiedot tarkentuvat

Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op
Tiedot tarkentuvat

Valinnaiset opintojaksot (valitaan toinen, jotta 35 op tulee täyteen):

Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus elämänkulussa 5 op
Verkko-opiskelu: 13.1.–6.4.2025 
Edeltävät opinnot: Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristöt ja Sosiaalityön teoreettiset perusteet

Lapsi- ja perhesosiaalityö 5 op
Verkko-opiskelu: 19.3.–7.5.2025 
Edeltävät opinnot: Sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Opinnot vastaavat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. 

Tarkemmat kurssikuvaukset näet sivun lopussa olevista opintojaksokohtaisista linkeistä. TULOSSA MAHDOLLISIMMAN PIAN!

Aika

09.09.2024 – 31.05.2025

Opinnot suoritetaan pääosin verkko-opintoina. Verkko-opintojen tueksi järjestetään tuutorointia.

Opintojen aloitusinfo järjestetään keskiviikkona 11.9. klo 17-19.

Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi 5 op

Pakollinen lähiopetus Lahdessa: 
pe 27.-la 28.9.2024
pe-la 18.-19.10.2024
 pe klo 17-19.30 (4t)
la 9-14.15 (5t)

Opettaja Milla Rantakari (YTM, sosionomi AMK) 

Tuutoroinnin aikataulu syksyllä 2024:

Johdatus sosiaalioikeuteen 5 op
1. tuutorointi ma 16.9. klo 17-19
2. tuutorointi ma 14.10. klo 17-19

Sosiaalityön käytännön työmenetelmät 5 op
1. tuutorointi ke 6.11. klo 17-19
2. tuutorointi ke 27.11. klo 17-19

Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op
1. tuutorointi ke 20.11. klo 17-19
2. tuutorointi ke 4.12. klo 17-19

Kevään 2025 tuutorointipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Aloitusinfo ja tuutorointi järjestetään etänä.

Tuutorina toimii Milla Rantakari (YTM, sosionomi AMK)

Tutustu opintojaksojen aikatauluihin ja tarkempiin tietoihin sivun alareunassa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Paikka

Opinnot suoritetaan pääosin verkko-opintoina.

Opintojaksolla Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi 5 op on pakollista lähiopetusta Lahdessa.

Kohderyhmä

Sosiaalialalla/sosiaalityössä toimivat, sosiaalityöhön aikovat kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijät.

Esitiedot

Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja opintojaksokohtaisesti määritellyt edeltävien opintojen vaatimukset. Katso kohta ”kuvaus”.

Mikäli olet suorittanut perusopinnot muiden kuin Jyväskylän tai Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, tarkistamme perusopintojen kelpoisuuden Itä-Suomen yliopistosta. Toimitathan opintosuoritusotteen perusopintojen suorittamisesta osoitteeseen tiina.laurikainen@phkesa.fi.

Myös sosionomin tutkinnon suorittaneiden on ennen sosiaalityön aineopintoja suoritettava sosiaalityön perusopinnot 25 op.

Tavoite

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Opintopisteet

35 op

Kouluttajat

Itä-Suomen yliopiston opettajat
Tuutorina toimii Milla Rantakari, YTM, sosionomi AMK

Suoritustapa

Verkkopainotteiset opinnot. Yhdellä opintojaksolla on pakollista lähiopetusta Lahdessa. Muut jaksot voi suorittaa etänä / verkon kautta. Verkko-opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.

Tarkemmat suoritus- ja toteutustavat löytyvät yksittäisten opintojaksojen tiedoista sivun alareunassa olevien opintojaksokohtaisten linkkien kautta.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Tiina Laurikainen
suunnittelija
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 18.8.2024 mennessä.

Opintojen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisen päätyttyä.

Infokirje lähetetään ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

KORVAAVUUDET AIEMMAN TUTKINNON PERUSTEELLA

Sosionomin ammattikorkeakoulututkinnolla saa korvattua kokonaan opintojaksot:

– Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi 5 op
– Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus elämänkulussa 5 op

Sosiaalityön opintojen opetussuunnitelman tulleet muutokset lukuvuonna 2024–2025:

• Johdatus sosiaalioikeuteen siirtyi perusopinnoista aineopintoihin. Jos opiskelija on tämän opintojakson suorittanut aikaisemmin perusopinnoissa (eikä opintoja ole koostettu), niin tällöin Johdatus sosiaalioikeuteen -opintojakson voidaan siirtää aineopintoihin ja perusopintoihin opiskelija voi tehdä Sosiaaliturvapolitiikka -opintojakson.

• Perusopintoihin uutena opintojaksona tulee Sosiaaliturvapolitiikka -opintojakso, koska Johdatus sosiaalioikeuteen siirtyy aineopintoihin.

• Perusopinnoissa Tutkiva sosiaalityö -opintojakson nimi muuttuu Tutkimusperustainen sosiaalityö -opintojaksoksi

• Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina jää pois ja tilalle tulee Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi. Jos opiskelija on suorittanut Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina -opintojakson, niin hänen ei tarvitse suorittaa Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi -opintojaksoa

• Aineopintoihin tulee uutena kaksi opintojaksoa, joista opiskelija voi valita kumman suorittaa, jotta aineopinnoissa 35 opintopistettä tulee täyteen: Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus elämänkulussa ja Lapsi- ja perhesosiaalityö.

• Opintojaksoille on määritelty tarkemmin edeltävät opinnot, jotka tulee olla suoritettuna ennekuin kyseisen opintojakson voi suorittaa. Perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen aineopintoja. Edeltävät opinnot on mainittu opintojakson kuvauksessa.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuus maksaa 720 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu 300 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 12 euroa / opintopiste (35 op = 420 euroa)

Yksittäisen opintojakson hinta:
Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + UEFn perimä maksu 12 euroa / opintopiste.

Paitsi jakso Suunnitelmallinen ja vaikuttava asiakastyön prosessi 5 op
Kesäyliopiston perimä maksu on 65 euroa + UEFn perimä maksu 12 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2024-2025 ajan ja osallistua tutorointiin oman tarpeen mukaisesti.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautumiset

18.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Itä-Suomen avoin yliopisto: Ilmoittautuminen avoimeen yliopisto-opetukseen on aina sitova. Ilmoittautuminen velvoittaa opintomaksun maksamiseen.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset