Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan (SPKT) perusteet -verkkokoulutus (10 op)

Kuvaus

Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan keskiössä on yksilön sosiaalisen kasvun ja aktiivisen toimijuuden tukeminen koiran kanssa työparina tapahtuvan ohjatun luovan toiminnan keinoin.

SPKT Perusteet -koulutuksessa opiskelija tutustuu sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ydinasioihin teorian sekä aitojen käytännön esimerkkien ja sovellusten myötä. Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisella työotteella, joka tarkoittaa sitä, että olemme koulutuksessa vahvasti vuorovaikutteisia ja käytännönläheisiä. Koulutuksessa tutustutaan sosiaalipedagogiikkaan monipuolisten harjoitusten ja tehtävien kautta sekä kouluttajien kokemustiedon myötä. Koulutus avaa uusia näkökulmia ja kannustaa itsetutkiskeluun. Yhteisen ymmärryksen luominen on kurssilla keskiössä. Koulutus ruokkii ja tukee opiskelijan ammatillista ja henkilökohtaista kasvua sekä tarjoaa avaimia omien taitojen ammentamiseen käytännössä.

Aika

31.10.2024 – 20.02.2025

Verkkoillat Zoomissa joka toinen torstai klo 18-19.30.

Syksyn 2024 verkkotapaamiset:

To 31.10.2024
To 14.11.2024
To 28.11.2024
To 12.12.2024

Kevään 2025 verkkotapaamiset:

To 09.01.2025
To 23.01.2025
To 06.02.2025
To 20.02.2025

Paikka

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena Zoom-alustalla.

Kohderyhmä

Koulutus on erityisen hyvä niille opiskelijoille, jotka haluavat ensin perehtyä sosiaalipedagogiikan taustateoriaan, kyetäkseen ymmärtämään sosiaalipedagogisen työotteen. Koulutuksessa perehdytään koiratoiminnan taustaan sospedan kautta ja keskitytään yhteisen ymmärryksen luomiseen.

Tähän koulutukseen osallistuminen ei edellytä omaa koiraa. Sen sijaan koulutuksen jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa toiminnallisiin lisäopintoihin (20 op) koiransa kanssa ja näin päivittää Perusteet -koulutuksen SPKT ohjaajan®-pätevyyden antavaksi SPKT täydennyskoulutukseksi (30 op).

Tavoite

Koulutuksen käytyään osallistuja:

• Tuntee sosiaalipedagogiikan teoriaa ja sosiaalipedagogiselle koiratoiminnalle leimallisia käsitteitä
• Ymmärtää sosiaalipedagogisen koiratoiminnan (ammatillisia) tunnuspiirteitä
• Tuntee koiran kanssa työparina tehtävän toiminnan mahdollisuuksia ja edellytyksiä
• Osaa asettaa koiratoiminnalle sosiaalipedagogisia tavoitteita
• Hahmottaa toiminnan laatunäkökulmia: turvallisuus, asiakaslähtöisyys, arvopohja ja eettiset periaatteet
• Pystyy kehittämään omia (ja koiran) valmiuksia (mm. sosioemotionaaliset taidot)
• Tuntee kokemuksellisen oppimisen sekä luovuutta tukevan ilmapiirin rakentamisen lainalaisuudet

Opintopisteet

10 op

Sisältö

Koulutus jakaantuu neljään opintojaksoon, kontakti-iltojen rytmittämänä:

1. Orientoituminen kasvun tielle kohti sosped koiratoimintaa. Osioon sisältyviä teemoja: Itsetuntemus, ihmiskäsitys, eettiset periaatteet ja ammatillisuus
2. Koira työparina. Teemoja: Koiran valinta ja yhteistyö hyvinvointinäkökulmasta, toiminnan tavoitteet ja turvallisuus sekä sosioemotionaaliset taidot
3. Ryhmästä yhteisöksi. Kokeilukulttuuri ja kokemuksellinen oppiminen. Sosiaalinen luovuus, ilo ja innostaminen
4. Sosped koiratoiminnan laatu. Tutkiva, kehittyvä ja sisäisesti ohjautuva ohjaaja. Verkostot ja sidosryhmät toiminnassa.

Opiskelu- ja oppimisprosessi käynnistyy itsetuntemuksen tarkastelulla ennakkotehtävin sekä videoihin ja kirjallisuuteen tutustuen. Ensimmäinen kontakti-ilta ruokkii oppimista käynnistäen aidon ryhmäprosessin, jossa reflektoidaan kokemuksia vertaisryhmässä sekä tutkitaan teorian soveltamista käytäntöön.

Kuhunkin opintojaksoon sisältyy noin 4 videota itsenäisesti katseltaviksi sekä niihin liittyviä kirjallisia tehtäviä. Näiden lisäksi kukin opiskelija tekee koulutuksen aikana omassa ympäristössään havainnointiharjoituksia.

Kouluttajat

Sosped Koira -tiimi

Koulutuksen sisältö: Helena Prepula, helena.prepula@gmail.com

Suoritustapa

Koulutus koostuu itsenäisestä työskentelystä sekä etäyhteydellä järjestettävistä koulutusilloista. Perusteiden koulutusillat (8 kpl 90 min/krt) toteutetaan reaaliaikaisina kohtaamisina verkossa etäyhteydellä. Itsenäisen työskentelyn osuus pitää sisällään ennakko- ja välitehtäviä, kirjallisuuteen tutustumista, videoiden katselua ja havainnointiharjoituksia.

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 09.10.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 10.10.2024 ja peruutusehtomme astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

1400 €

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä (lokakuu & tammikuu)

Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

09.10.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

 

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus