Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op, lv. 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan teoreettisen keskustelun, tutkimuksen ja käytännön toimintakenttien ominaispiirteitä eri maissa ja maantieteellisillä alueilla, tunnistaa sosiaalipedagogisen ajattelun toiminnan alueellisia erityispiirteitä ja painotuksia sekä omaa valmiuksia perehtyä niihin syvemmin.

Geneeriset taidot: kansainvälisyys, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.
Geneeriset taidot: etiikka, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Aika

15.03. – 08.05.2024

Esitiedot

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op (suositus).

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalipedagogiikka eri maissa ja maantieteellisillä alueilla.

Suoritustapa

Johdantoluento, sosiaalipedagogiikkaa yhdessä valitussa maassa tarkastelevan esseen laatiminen pari- tai ryhmätyönä, esseen esitteleminen esseeseminaarissa ja toisen esseen opponoiminen.

Johdantoluento: ti 19.3. klo 16 – 19

Esseeseminaarit: ti 7.5. klo 16 – 19 ja ke 8.5. klo 16 – 19

Kaikki tapaamiset ovat verkossa.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu ja vaatii aktiivista työskentelyä opintojakson aikana. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, arvosana perustuu esseen (70 %) ja esseeseminaariesityksen (30 %) arviointiin.

Kirjallisuus

• Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels: The diversity of social pedagogy in Europe. Europäischer Hochschulsverlag, 2009.
• Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels (toim.): Social pedagogy for the entire lifespan, volume I. Europäischer Hochschulsverlag 2011.
• Kornbeck, Jacob & Rosendal Jensen, Niels (toim.). Social pedagogy for the entire lifespan, volume II. Europäischer Hochschulsverlag 2012.
• Kornbeck, J. & Úcar, X. (toim.): Latin American Social Pedagogy: relaying concepts, values and methods between Europe and the Americas. Europäischer Hochschulsverlag 2015.
• Muu opintojakson opettajan osoittama kirjallisuus.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Yhteydenotot:
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

22.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 01.08.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen