Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op, lv. 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet ja oppihistoriallisen kehityksen peruslinjat sekä ymmärtää sosiaalipedagogisen ajattelun ja tutkimuksen erityispiirteitä. Hän tunnistaa sosiaalipedagogiikan alan teorioita ja omaa valmiuksia perehtyä niihin syvemmin, tuntee sosiaalipedagogiikan käytännön sovellutuksia, osaa soveltaa sosiaalipedagogista ajattelua ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tunnistamiseen ja tulkitsemiseen.

Geneeriset taidot: Etiikka, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä.

Aika

01.08.2023 – 31.07.2024

Esitiedot

Ei edellytä edeltävää osaamista.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet, oppihistoriallinen kehitys, tieteenteoreettiset perusteet, käytännön sovellutukset, ajankohtaiset kehityskulut.

Suoritustapa

Verkossa olevat materiaalit (luentotallenteita ja kirjallisia materiaaleja) sekä niihin pohjautuvat pohdintatehtävät, jotka tukevat materiaalien omaksumista. Materiaalit ja kirjallisuus suoritetaan verkkotenttinä (Moodle). Suoritetaan etänä, opiskelijan oman aikataulun mukaan. Valittavissa kuusi verkkotenttipäivää lukuvuoden aikana.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

Syksy 2023: ke 30.8., ke 25.10., to 7.12.

Kevät 2024: ke 31.1. ke 3.4., ke 5.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5, opintojakson arvosana muodostuu tentin arvosanasta.

Kirjallisuus

Nivala, E. & Ryynänen, S. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus, 2019.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

Yhteydenotot:
tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Opintoihin on jatkuva haku.

Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintojakson perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:

Kesäyliopiston perimä maksu 45 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2024 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

01.05.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta 01.08.2023 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumissa osallistumisen voi perua maksutta 7 vrk kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli perut osallistumisesti yli 7 vrk jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 45 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen