Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op, syksy 2023

Aika

18.10. – 15.12.2023

Opetus Zoomissa

ke 18.10. klo 17-19
la 21.10. klo 9-12
ke 1.11. klo 17-20
to 2.11 klo 17-20
ke 8.11 klo 17-20
la 11.11 klo 9-12
ke 15.11 klo 17-20

Opintojakson tehtävät tulee palauttaa viimeistään 15.12.2023

Tavoite

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
– selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
– kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
– kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita
– määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata asiakkaan asemaa sosiaali – ja terveyspalvelujärjestelmässä
o Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
o Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla
o Asiakkaan ja potilaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen

Kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset toimintaa ohjaavat säädökset
o Arvot ja eettiset periaatteet
o Säädökset

Kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita ja etsiä ammattialansa näyttöön perustuvaa tietoa erilaisista tietolähteistä
o Tietoon ja näyttöön perustuva toiminta
o Tiedonhaku
o Tietokannat
o Tieteellinen kirjoittaminen

Määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osatekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla
o Hyvinvointi
o Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys
o Toimintakykyisyys ja sen mittaaminen

Kouluttajat

Sanna Nurmiainen ja Anne Backman

Suoritustapa

Opetus Zoomissa, kirjalliset tehtävät

Arviointi

Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen