Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma, 40 op (Advanced Solution Focused Practitioner) Kevät 2024, LYT 10

Kuvaus

Opiskelijavalinnat on tehty. Uuden Lyhytterapiakoulutuksen aikataulun ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä LYT 11

• Ilmoittautuminen koulutukseen Päijät-Hämeen kesäyliopiston sähköisellä ilmoittautumislomakkeella sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi 4.2.2024 mennessä. Ohjeet kohdassa Lisätietoa hakemisesta. •

Tämä 40 op:n laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason vaatimuksia.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutus soveltuu erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Hakijalta toivotaan alan työkokemusta 4-5 vuotta. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja kestää noin 1,5 vuotta. Koulutus on ammatillista täydennyskoulusta, jonka voi suorittaa oman työn ohella. Koulutusohjelma sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot (näitä opintoja edellytetään mahdolliseen psykoterapeuttikoulutukseen hakeuduttaessa).

Aika

29.04.2024 – 09.09.2025

Lähiopetuspäivät:
29.-30.4.2024
27.5.2024
16.8.2024
10.9.2024 vapaaehtoinen asiakastyön konsultaatiotunti klo 12.00-14.00, Zoom
17.-18.10.2024 Kansainvälinen seminaari, Helsinki
16.12.2024

14.1.2025 Verkkokoulutuspäivä Zoomissa
13.3.2025
10.4.2025 vapaaehtoinen asiakastyön menetelmällinen ohjaus, klo 13.00-15.00, Zoom
19.8.2025
9.9.2025

klo 9.00-15.45

Lähiopetuspäivien välissä on itsenäistä opiskelua, menetelmäharjoittelua sekä verkkotyöskentelyä oppimisalustalla.

Paikka

Lähiopetuspäivät (8 kpl) järjestetään Lahdessa Päijät-Hämeen kesäyliopiston toimesta. Koulutuspaikka tarkentuu keväällä.

Verkkokoulutuspäivä Zoomissa (1 kpl)

Kansainvälisen opettajan koulutuspäivät Helsingissä (2 kpl)

Menetelmäohjaus- ja konsultaatiotunnit Zoomissa (2 kpl)

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Koulutussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Eduksi perustason englanninkielentaito.

Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen opiskelija:
• Ymmärtää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet
• On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tunnusomaisiin piirteisiin
• On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin
• Tuntee ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä
• Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä
• Tuntee tavallisimpien mielenterveyden ongelmien hoitoon soveltuvat ratkaisukeskeiset menetelmät
• Osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä työtapoja työhyvinvoinnin edistämiseksi työyhteisössä
• On perehtynyt positiiviseen psykologiaan ja osaa hyödyntää siitä saatavaa tietoa terapeuttisessa viitekehyksessä

Kouluttajat

Koulutuksen opetussisällöstä huolehtii Lyhytterapiainstituutti. Opettajat ovat pitkän koulutuskokemuksen omaavia alansa ammattilaisia, joilla on muun koulutuksensa lisäksi ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeuttikoulutus.

Vastuukouluttajat:
Maiju Ahola, KM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso)
Jussi Saarnio, PsM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso)

Suoritustapa

Koulutus koostuu:
• 13 kontaktiopetuspäivästä, joista
– 8 kpl lähiopetuspäivää Lahdessa
– 1 kpl verkkokoulutuspäivä Zoomissa
– 2 kpl Helsingissä (vieraileva kansainvälinen kouluttaja)
– 2 kpl vapaaehtoiset Menetelmäohjaus- ja konsultaatiotunnit Zoomissa
• työskentelystä oppimisalustalla
• pienryhmätapaamisista
• kirjallisuuteen perehtymisestä
• itsenäisestä asiakastyön harjoittelusta lyhytterapeuttisin menetelmin (100 tuntia, jossa 1 tunti on 45 min)
• loppuraportista

Koulutus kattaa lisäksi Reteaming –valmentajapätevyyden saamiselle edellytyksenä olevan koulutusosan. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet voivat halutessaan jatkaa lisäkoulutukseen ja saada seuraavan tason sertifioinnin (Master Solution Focused Practitioner of therapy).

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi, p. 09 436 2556

Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt:
Jenna Mattila, puh. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen koulutukseen Päijät-Hämeen kesäyliopiston sähköisellä ilmoittautumislomakkeella sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi 4.2.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 5.2.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan. Lähetämme ainoastaan sitoutuneiden hakijoiden hakemukset kouluttajille.

• Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee vastata alla oleviin kohtiin:
– kerro lyhyesti kuvaus tämänhetkisestä työnkuvastasi (erityisesti ihmisten kanssa tehtävästä auttamis- ja/tai keskustelutyöstä)
– muu sosiaali- terveys-, opetus- tai kasvatusalan työkokemus
– muu auttamis- ja keskustelutyöhön kouluttautuminen
– missä/miten aiot suorittaa koulutukseen sisältyvän harjoittelun
– miten toivot hyödyntäväsi saamaasi koulutusta

• Valinnat tehdään hakemusten perusteella •

Ilmoitamme opiskelijavalinnat viikon sisällä.
Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Kutsu koulutukseen valituille lähetetään pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Ylen tekemä juttu Lyhytterapiakoulutuksesta 21.2.2022:

https://yle.fi/uutiset/3-12320492

 

Hinta

3250 €, sisältää opetuksen ja aloitusjaksoon liittyvät Lyhytterapeuttisen työskentelyn haastattelukortit.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä (max. 8 erää), kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

04.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Peruutusehdot koskevat koulutukseen valittuja opiskelijoita. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ilmoittautuminen raukeaa eikä peruutusehdot kosketa heitä.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon