Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op

Kuvaus

Koulutuksessa on vapaita paikkoja. Hakuaikaa on jatkettu 14.1.2024 asti.

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op on monipuolinen koulutuskokonaisuus, joka antaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina. Seksuaaliterapeuttikoulutus on jatkokoulutus seksuaalineuvojakoulutuksen käyneille. Hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojakoulutus (30 op).

Terapeuttikoulutuksessa syvennetään seksologian alan ammatillista osaamista sekä henkilökohtaista prosessia. Koulutus antaa valmiuksia käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä terapeuttisesti. Koulutukseen osallistujalla tulee olla mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaharjoittelua koulutuksen aikana.

Koulutus noudattaa pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS) ohjeistusta. Koulutuksen jälkeen on mahdollista anoa Specialist in Sexological Counselling (NACS) erityistason seksuaaliterapeutti-auktorisointia, jos muut ehdot täyttyvät.

Aika

29.01. – 13.12.2024

Koulutuspäivät:

1. Ma-ti 29.-30.1.2024 (Lähiopetus)
2. To-pe 29.2-1.3. (Lähiopetus)
3. To-pe 4.-5.4. (Etäopetus)
4. Ma-ti 29.-30.4. (Etäopetus)
5. Ma-ti 20.-21.5. (Etäopetus)
6. Ma-ti 10.-11.6. (Lähiopetus)

7. To-pe 29-30.8. (Lähiopetus)
8. To-pe 26.-27.9. (Etäopetus)
9. To-pe 24.-25.10. (Etäopetus)
10. To-pe 28.-29.11. (Etäopetus)
11. To-pe 12.-13.12. (Lähiopetus, koulutuksen päätös)

klo 9.00-15.30.

Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopistossa, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti.

Etäopetus järjestään Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilaiset, joilla on seksuaalineuvojakoulutuksen (30 op) opinnot
suoritettuna. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaa koulutuksen aikana.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet seksuaaliterapeuttina toimimiseen.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

Koulutuksen rungon muodostavat seksuaaliterapian tietoperusta, menetelmäosaaminen ja ammatillisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Koulutuksessa painotetaan kurssilaisten henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä. Koulutuksen viitekehyksenä toimivat kognitiiviset, traumaterapeuttiset sekä psykofyysiset lähestymistavat.

Kouluttajat

Pääkouluttajana Leena Piikoski (ent. Hattunen), kognitiivinen psykoterapeutti, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kliininen seksologi,
seksuaaliterapia vaativa erityistaso (NACS), työnohjaaja.
 
Lisäksi muita vierailevia kouluttajia.

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy 22 kontaktiopetuspäivää, joista osa järjestetään lähiopetuksena, osa etänä, pienryhmätyöskentelyä, alan kirjallisuuteen ja tutkimusartikkeleihin tutustumista ja 36 tuntia ryhmätyönohjausta.
Koulutuksen aikana tulee tehdä kliinistä asiakastyötä työnohjauksessa sekä tutustua alan kirjallisuuteen (4000 sivua). NACS auktorisointi edellyttää 100 h asiakastyötä sekä 75 tuntia ryhmätyönohjausta tai yksilötyönohjausta 50 tuntia. Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin
ryhmätyönohjauksesta 36 tuntia sisältyy terapeuttikoulutukseen. Tiedot auktorisoinnin perusteista liittyen myös ammatilliseen peruskoulutukseen osoitteessa www.seksologinenseura.fi.

Hyväksytysti suoritetut opinnot edellyttävät tehtävien suorittamista ja vähintään 80 % läsnäoloa lähiopetuksessa.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus:
Leena Piikoski (pääkouluttaja)
leena@piikoski.fi p. 040-5565828

Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt Päijät-Hämeen kesäyliopistossa:
tiina.laurikainen@phkesa.fi, p. 050-3754977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.1.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.1.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Lisäksi tulee laatia vapaamuotoinen hakemus. Lähetä hakemus osoitteeseen toimisto@phkesa.fi 1.1.2024 mennessä.

Kerro HAKEMUKSESSA mm. seuraavat tiedot:
1. Nimesi ja yhteystietojesi
2. Koulutustaustasi (tutkintosi, missä ja milloin olet tutkinnon suorittanut, myös seksuaalineuvojakoulutuksen osalta)
3. Mikä motivoi sinua lähtemään tähän koulutukseen?
4. Onko sinulla työ- tai harjoittelupaikka, jossa pystyt tekemään koulutukseen sisältyvää asiakastyötä? Jos ei, niin miten olet ajatellut hankkia ao. työ- / harjoittelupaikan?
4. Miten aiot hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa?
5. Kerro itsestäsi muutamalla sanalla ihmisenä.

Osaa hakijoista voidaan haastatella.

Osallistujat valitaan koulutukseen hakemusten perusteella. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa. Valinnat ilmoitetaan mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja hakeutumisesta antaa kouluttaja Leena Piikoski, leena@piikoski.

Hinta

Hinta 3390 euroa, sisältäen:

Opetuksen, itsenäisen työskentelyn ja kehittämishankkeen ohjauksen sekä 36 h ryhmätyönohjausta, sähköisesti saatavilla olevan koulutusmateriaalin sekä aloitus- ja päätöskahvit.

Opiskelija vastaa itse mahdollisista matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista sekä paperisen kirjallisuuden hankinnasta.

Hinta laskutetaan oletusarvoisesti 4 erässä. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja- kentässä mikäli toivot laskutusta useammassa erässä.

Ilmoittautumiset

21.01.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Peruutusehdot koskevat koulutukseen valittuja opiskelijoita.

Ilmoittautumis- ja maksuohjeistus

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon