Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Seksuaalineuvojakoulutus 30 op, 2024-2025, verkkokoulutus

Kuvaus

Seksuaalineuvojakoulutus on monipuolinen kokonaisuus, jossa opiskelija oppii valmiudet käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä osana työtä. Opiskelija perehtyy koulutuksen aikana seksuaalineuvontaan ja kasvatukseen sekä seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen. Koulutus antaa valmiudet seksuaalineuvojana toimimiseen.

Vuoden kestävä koulutus noudattaa pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS) ohjeistusta. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena sisältäen 20 koulutuspäivää. Lisäksi koulutus sisältää pienryhmätyöskentelyä, alan kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia tehtäviä, oman työn kehittämishankkeen, lopputyön, ryhmätyönohjausta sekä asiakasharjoittelua.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista anoa Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) auktorisointia, mikäli muut edellytykset täyttyvät. Lisätietoa: www.fias.fi.

Seksuaalineuvojakoulutus avaa myös mahdollisuuden hakeutua seksuaaliterapeuttikoulutukseen, mikäli taustalla on soveltuva korkeakoulututkinto.

Aika

30.09.2024 – 02.09.2025

1. Ma-ti 30.9.-1.10.2024
2. Ma-ti 4.-5.11.
3. Ma-ti 2.-3.12.

4. To-pe 9-10.1.2025
5. To-pe 20.-21.2.
6. To-pe 27.-28.3.
7. To-pe 24.-25.4.
8. To-pe 22.-23.5.
9. Ma-ti 4.-5.8.
10.Ma-ti 1.-2.9.

Koulutuspäivät klo 9.00 – 15.45

Paikka

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Zoom-ohjelman välityksellä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan, nuorisotyön sekä opetus- ja kasvatusalan työntekijöille.

Esitiedot

Pohjakoulutusvaatimus: sosiaali- ja terveysalan, nuorisotyön tai opetus- ja kasvatusalan toisen asteen tai tai korkeakouluasteen tutkinto. Ilmoita tutkintosi ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kentässä.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet seksuaalineuvojana toimimiseen.

Koulutuksen käytyään:
• Opiskelija osaa määritellä keskeisiä seksologiaan liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä
• Opiskelija osaa luoda turvallisen, myötätuntoisen ja hyväksyvän tilan seksuaalisuuteen liittyvien teemojen puheeksi ottoon ja keskusteluun.
• Opiskelija osaa ottaa aktiivisesti puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä teemoja asiakkaan
kanssa.
• Opiskelija osaa toteuttaa seksuaaliohjausta osana omaa työtään
• Opiskelija osaa toteuttaa seksuaalineuvontaan liittyvän (2–5 kertaa) seksuaalineuvontaprosessin, johon sisältyy aloitus­, työskentely ja lopetusvaihe.
• Opiskelija osaa antaa ohjeita, neuvoja ja tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista ja
etsiä tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa lisää tietoa asiakkaan tarpeita kunnioittaen.
• Opiskelija osaa arvioida asiakkaan tilannetta ja omaa osaamistaan niin, että pystyy ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin seksuaaliterapiaan, lääkäriin, psykoterapiaan tai muulle alan asiantuntijalle
• Opiskelija osaa tietoisesti kohdata ja tarkastella omia ajatuksiaan ja tunteitaan
seksuaalisuuteen liittyen, mikä edesauttaa työskentelemään ammatillisesti asiakkaan
kanssa.

Opintopisteet

30 op

Sisältö

• Seksuaalioikeudet, seksuaalisuuden kohtaaminen, tutustuminen itseen ja kollegoihin
• Seksuaalisuuden historia
• Seksuaalisuus elämäkaaressa: lapsen ja nuoren seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus, parija monisuhteet, ikääntyminen ja seksuaalisuus
• Seksuaalineuvontaprosessi ja seksuaalianamneesi
• Seksuaalineuvonnan menetelmiä
• Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
• Traumainformoitu kohtaaminen
• Seksuaaliset häiriöt
• Seksuaalineuvonnan erityiskysymykset

Kouluttajat

Leena Piikoski, kognitiivinen psykoterapeutti, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kliininen seksologi, seksuaaliterapia vaativa erityistaso (NACS), työnohjaaja.

Karoliina Kruuna, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksiriippuvuusterapeutti, työnohjaaja, ammatillinen opettaja

Lisäksi vierailevina kouluttajina on muita alan ammattilaisia.

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, sisältäen 10 kpl 2 päivän
reaaliaikaista verkko-opetusjaksoa Zoomissa. Lisäksi on pienryhmätyöskentelyä, alan kirjallisuuteen
tutustumista (2000 sivua), sekä lopputyönä oma kehittämistehtävä.

Hyväksytysti suoritetut opinnot edellyttävät seminaarien osallistumista ja kirjallisten tehtävien suorittamista. Poissaoloja saa olla max 20% ja poissaolot tulee korvata.

Arviointi

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku.fi -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti.

Arvioinnin kuvaus

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu alan kirjallisuuteen tutustumiseen, kirjallisiin tehtäviin sekä pienryhmätyöskentelyyn. Koulutuksen
hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, oman työn kehittämishankkeen ja
lopputyön suorittamista sekä ryhmätyönohjaustehtävän ja asiakasharjoittelun raportointia.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja
lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerit
• Opiskelija osaa käyttää työtehtävissään seksuaalineuvojana oman alansa ammatillisia
käsitteitä ja tietoperustaa asiantuntevasti ja johdonmukaisesti.
• Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti opittuja prosesseja, menetelmiä ja
välineitä työssään seksuaalineuvojana.
• Opiskelija osaa luoda tavoitteita omalle toiminnalleen seksuaalineuvojana ja toimia niiden
mukaisesti.
• Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
• Opiskelija osaa toimia oman alansa eettisen ohjeiston mukaisesti ja ottaa toiset huomioon
toiminnassaan tasa-arvoisesti.

Lisätietoja

Hakeutuminen ja koulutuksen järjestelyt:
Tiina Laurikainen
p. 050 3754 977
tiina.laurikainen@phkesa.fi

Koulutuksen sisältö:
Pääkouluttaja Leena Piikoski
leena@piikoski.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu koulutukseen 8.9.2024 mennessä tältä sivulta löytyvällä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Sähköinen ilmoittautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista.

Koulutuksesta voi saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku.fi -palveluun. Suoritusmerkintä voidaan antaa mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Mikäli osallistuja haluaa suoritusmerkinnän on ilmoittautumislomakkeella annettava suostumus, että suorituksen saa viedä valtakunnalliseen Koski-palveluun.

Ilmoittautumisen lisäksi on laadittava hakemus. Osallistujat valitaan koulutuksen hakemusten perusteella. Lähetä hakemus 8.9.2024 mennessä osoitteeseen toimisto@phkesa.fi.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

– Kerro lyhyesti itsestäsi, koulutuksestasi, nykyisestä työstäsi, toimenkuvastasi ja elämäntilanteestasi.
– Kerro kokemuksesi asiakastyöstä ja millaisten asiakkaiden kanssa olet työskennellyt.
– Kerro millainen mahdollisuus sinulla on tehdä seksuaalisuuteen liittyvää neuvontatyötä koulutuksen aikana.
– Kerro mitä odotat koulutukselta ja mihin olet ajatellut seksuaalineuvojakoulutusta käyttää tulevaisuudessa.

Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa. Koulutukseen hyväksytyille lähetetään tieto opiskelupaikasta mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsu koulutukseen lähetetään valituille hakijoille sähköpostitse.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Koulutus toteutuu mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä.

Muu informaatio

Seminaarit järjestetään verkossa Zoom-ohjelmaa käyttäen. Opetukseen on osallistuttava reaaliaikaisesti verkon välityksellä. Opetusta ei tallenneta.

Hinta

2600 euroa (hintaan ei lisätä arvonlisäveroa)

Laskutetaan 4 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. Huomioi, että koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä.

Ilmoittautumiset

08.09.2024 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 9.9.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.