Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Runous ja kielen taide II, 5 op, TY, kevät 2025

Aika

01.01. – 31.07.2025

Kevätlukukausi 2025. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti.
Etäopetus Zoomin kautta.

Esitiedot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot

Tavoite

Opiskelija on harjaantunut oman tekstin tuottamiseen ja oppinut tunnistamaan omaa erityislaatuaan kirjoittajana. Opiskelija tuntee syvällisemmin runouden osa-alueita ja traditioita. Opiskelija osaa tarkastella kieltä esteettisenä ilmiönä, joka saa merkityksensä aina viime kädessä ideologisessa/yhteiskunnallisessa/viestinnällisessä kontekstissaan. Runouden keinojen soveltaminen sekä omassa kirjoittamisessa että tekstianalyysissä on kehittynyt. Opiskelija osaa palautteenannon avulla auttaa muita kehittämään omaa tekstiään.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan lyriikan perinteen synnyttämien erilaisten runomuotojen kulttuurisia, rakenteellisia ja kielellisiä lähtökohtia ja ominaispiirteitä. Harjoitustehtävinä kirjoitetaan mm. tyylillisiä mukaelmia pohjateksteistä ja useita omia tekstejä sekä opitaan lukemalla julkaistuja tekstejä ja artikkeleita runouden teoriaa ja näkökulmia kyseiseen kirjoittamisen lajiin. Kurssilla luetaan ja analysoidaan julkaistua lyriikkaa. Kurssilla kirjoitetaan omia runoja, saadaan ja annetaan palautetta.

Kouluttajat

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen sekä opettajan määräämät kirjalliset ja suulliset harjoitukset.

Arviointi

1-5/hylätty

Kirjallisuus

Kurssilla luetaan 2 tai useampia vastuuopettajan valitsemaa kaunokirjallista teosta.

Blomberg, Tavi, Manninen: 2000-luvun runous. Tuli & Savu 4/2009. Hytönen, V. & Sutinen, V.-J. Poetiikkaa. Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Hytönen, V. & Huotarinen, V.-T. Poetiikkaa II. Runouskäsitysten toistoa. Hytönen, V. 2014. Poetiikkaa III. Hökkä, T. (toim.): Oi runous. Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Joensuu, Niemi, Salmenniemi: Vastakaanon. Suomalainen kokeellinen runous 2000-2010. Tuli & Savu 103-104: 2010-luvun runous.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Kuuluu kokonaisuuteen