Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ravitsemuspolitiikka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 5 op (2.9.-25.10.2024)

Kuvaus

Suoritustapa: Verkko-opinnot Moodlessa. Oppimistehtävät verkossa ja verkkokeskustelut, luentotallenteet ja luennot (saatavilla tallenteet), Moodletentit ja soveltava tehtävä. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson alussa.

Opetuksen ajankohta: 2.9.-25.10.2024. 

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. 

Kirjallisuus:

https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemuksella-hyvinvointia/
Ravitsemus-, ruoka- ja ruokailusuositukset (viimeisimmät versiot):
– Suomalaiset ravitsemussuositukset, VRN 2014.
– Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille, THL 2019.
– Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, THL 2018
– Syödään ja opitaan yhdessä –Kouluruokailusuositus, VRN 2017.
– Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta: ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin, VRN 2019
– Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus, VRN ja KELA, 2021
– Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. VRN 2020.
– Ravitsemushoitosuositus. VRN ja THL 2023

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus- ja lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Opettaja: yliopistonlehtori, dos. Leila Karhunen

Arviointi: 0-5

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusopinnot. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaan.

Aika

02.09. – 25.10.2024

Paikka

Verkko-opinnot

Esitiedot

Ravitsemustieteen perusopinnot. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on, että perusopintokokonaisuus on suoritettu kokonaan. Tämä koskee myös yksittäisille opintojaksoille ilmoittautumista.

Opintopisteet

5 op

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

tiina.laurikainen@phkesa.fi
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen tapahtuu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta.

Jokainen osallistuja ohjeistetaan tekemään ilmoittautuminen lisäksi Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Osallistujalle toimitetaan infokirje ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Voit halutessasi aloittaa opinnot jo 1.7. alkaen Päijät-Hämeen kesäyliopiston järjestämällä ”Aikuisopiskelijan opiskelutaidot” -osiolla. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot -osiosta ei saa opintopisteitä eikä se kuulu opintojen varsinaisiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelutaidot -osion suorittaminen on vapaaehtoista ja se järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston EduGo -oppimisalustalla. Osallistujalle toimitetaan tunnus, jolla osallistuja kirjautuu EduGo-alustalle. Aikuisopiskelijan opiskelutaidot osion voi suorittaa omassa tahdissa lukuvuoden 2024-2025 aikana.

Pidätämme oikeudet muutoksiin opetusohjelmaa koskien.

Hinta

Opintojen hinta koostuu kahdesta osasta:

– Kesäyliopiston perimä maksu on 90 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu on 12 euroa / opintopiste.

Opinnot kuuluvat Päijät-Hämeen kesäyliopiston lukuvuosimaksun piiriin. Kesäyliopiston perimä lukuvuosimaksu on 90 euroa. Maksu on kertaluontoinen ja voit opiskella sillä rajattomasti tiettyjä avoimen yliopiston opintoja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa lukuvuoden 2024-2025 aikana. Kesäyliopisto perii lukuvuosimaksun osallistujalta opintojen alussa.

Lukuvuosimaksun lisäksi maksat Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Kesäyliopisto lähettää ohjeistuksen opintojen alussa.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista: https://paijathameenkesayliopisto.fi/lukuvuosimaksu-2024-2025/

Ilmoittautumiset

25.08.2024 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:

Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 25.8.2024. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 29.8.2024.

• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi tai tiina.laurikainen@phkesa.fi

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:

Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen