Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammatilliset opinnot 40 op – Solution Focused Art®

Kuvaus

Tämä syventävä koulutus on tarkoitettu Alfa Partners Academyn Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajaopinnot/Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 tai 30 op) suorittaneille tai psykoterapeuttikoulutuksen käyneille. Näistä yhteensä rakentuu Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian 60 tai 70 opintopisteen kokonaisuus.

Aika

06.02.2025 – 12.03.2026

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetuspäiviä Lahdessa 15 kpl ja reaaliaikaisia etäopetuspäiviä Zoomin kautta 6 kpl.

Opetuspäivät:

6.-7.2.2025
6.-7.3.2025
10.4.2025 Zoom
11.4.2025
8.5.2025 Zoom
5.6.2025
14.-15.8.2025 Zoom
11.-12.9.2025
9.10.2025
13.11.2025 Zoom
14.11.2025
11.-12.12.2025

15.1.2026
16.1.2026 Zoom
12.2.2026
12.3.2026

torstaisin-perjantaisin tai torstaisin klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Etäopetuspäivät Zoomissa

Kohderyhmä

Koulutus antaa valmiuksia yksilö- sekä ryhmämuotoisen kuvataideterapian toteuttamiseen asiakastyössä opetus- kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveysaloilla.

Ammatillisten opintojen aloittaminen edellyttää taideterapian perusopintojen Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaaja-/menetelmäkoulutuksen (Solution Focused Art® 20 tai 30 op) suorittamista ennen koulutuksen alkua.

Tavoite

Tavoitteena on ratkaisukeskeisten asiakastyön ja kliinisen potilastyön sekä kuvataideterapian menetelmien ja terapiaprosessin syventäminen, kuvataideterapeutin ammatti-identiteetin rakentaminen, kuvataiteellisen työskentelyn vahvistaminen sekä terapeuttisen työotteen muodostuminen.
Opinnot suoritettuaan opiskelija saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina oman perusammattitaitonsa tukemana.

Sisältö

Opinnot sisältävät pääsääntöisesti 21 yhteistä opintotapaamista sekä opitun syventämistä itsenäisesti etätehtävien muodossa. Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin koulutukseen sisältyy opinnäytetyön kirjoittaminen sekä 140 h asiakas- tai kliinistä potilastyötä.

• Hops, konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
• Ratkaisukeskeiset asiakastyötaidot, työskentelymenetelmät
• Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian menetelmät
• Kuvataideterapeutin ammatti-identiteetin rakentaminen
• Kuvataiteellinen työskentely
• Valokuvan mahdollisuudet kuvataideterapiassa
• Kuvataideterapiaprosessi yksilö- ja ryhmätoiminnassa
• Taiteen hyvinvointivaikutukset ja kuntoutuminen
• Kiitollisuus ja positiivinen psykologia
• Mielenterveyden häiriöt
• Kognitiivinen altistaminen
• Haastavat asiakkaat ja tunne-elämän epävakaus
• Työnohjauksen ulottuvuus kuvataideterapiassa
• Kehotietoisuus, sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus
• Perheen ja suvun merkitys
• Ratkaisukeskeinen unityöskentely
• Toimintaympäristönä luonto
• Terapiasuhteessa olemisen taito ja ammattieettiset periaatteet
• Kliininen potilastyönohjaus sekä kliininen potilastyöskentely

Opintoihin sisältyvät koulutusryhmäterapia ja ryhmätyönohjaus ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti. Opiskelija hankkii itse opinnoissa tarvittavat kuvallisen ilmaisun työvälineet ja tarvikkeet.
Suoraan kuvataideterapeuttikoulutukseen hakevat psykoterapeutit suorittavat lisäksi itsenäisesti 5 etätehtävää Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaaja opinnoista. Heillä tulee myös olla omakustanteinen työnohjaaja koulutuksen ajan.
Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti – Solution Focused Art® -lisenssin ammattinsa harjoittamiseen.

Kouluttajat

Vastuukouluttaja ja koulutuksen koordinaattori Hannele Ala-Keskinen, FM taidekasvattaja, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa.

Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset:
Anne Prusila, puh. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
toimisto(at)alfapartners.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 8.1.2025 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 9.1.2025 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohdassa kerro lyhyesti kuvaus itsestäsi ja elämäntilanteestasi, aiemmat koulutukset ja työtehtävät sekä miksi hakeudut koulutukseen.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viimeistään 13.1.2025. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

KUVATAIDETERAPEUTTI AMMATILLISELLA KENTÄLLÄ

Vuoden 2012 psykoterapiakoulutuksen uudistuksessa Kela on määritellyt kuvataideterapian psykoterapiaan kuuluvaksi. Psykoterapeutin tulee suorittaa kuvataideterapeutin opinnot voidakseen hakea Kelan palvelutuottajaksi kuvataideterapeuttina.
Taideterapeutti tai kuvataideterapeutti ei ole Valviran nimikesuojauksen alla.

Kelan pätevyyden voi saada kuvataideterapiaan kahdella tavalla.

A) Valviran myöntämä käyttöoikeus psykoterapeutin ammattinimikkeeseen sekä vähintään 60 op kuvataideterapiaopintoja.

B) Terapeutti on saanut Valvirasta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden kuvataidepsykoterapiaopinnoilla, jotka sisältävät vähintään 60 op kuvataideterapiaopintoja.

Kuvataidepsykoterapiapätevyyden saadakseen terapeutti tarvitsee aina vähintään 60 op kuvataideterapiakoulutuksen ja psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden Valvirasta tavalla A tai B.

OPPIMISKÄSITYS

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktiivinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.
Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

LISENSSI

Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® on Suomessa kehitetty, ilmaisutaiteisiin ja integratiivisiin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto. Alfa Partners Academy omistaa ainoana Suomessa kouluttajalisenssin Solution Focused Art® – ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttien kouluttamiseen. Koulutus jakautuu menetelmäkoulutukseen (20 tai 30 op), josta saa valmiuksia ohjata ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmiä oman aiemman ammattitaidon tukemana niin yksilötyössä kuin ryhmätoiminnassa sekä syventävään koulutukseen (40 op), josta saa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina oman perusammattitaitonsa tukemana.

Hinta

4950 €, hinta sisältää opetusmateriaalin, oppimistyöskentelyjen ja etätehtävien ohjauksen sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti.
Opiskelija käyttää taideterapiaan liittyvässä työskentelyssä omia työvälineitään ja tarvikkeitaan.

Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 6 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

08.01.2025 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään koulutukseen sitoutumisen ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.